ތުރުކީން ލީބިޔާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނަށް ފެނުއަޑީގައި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީންތަކެއް ދީފި

ތުރުކީގެ ސިފައިން ލީބިޔާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނަށް ފެނުއަޑީގައި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ފަސް ހަފްތާގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  ހިންގައިފިކަމަށް ތުރުކީގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ޚަބަރު ދީފިއެވެ.  މި ހަރަކާތަކީ ތުރުކީއާއި ލީބިޔާއާއި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިންގުނު ހަރަކާތެއްކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.   ތުރުކީގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ވިދާޅޫވެފައިވަނީ ތުރުކީއާއި ލީބިޔާއާއި ގުޅިގެން ހިންގި ތަމްރީންތަކަކީ މިލިޓަރީ ތަމްރީނާއި, ދެގައުމުގެ އެއްބާރުލުމާއި ކޮންސަލްޓެްންސީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.  މީގެ […]

ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ނިޔާމަ ރިސޯޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި!

ނިޔާމަ ރިސޯޓުން ހަތް މީހަކި ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ​އެޗްއީއޯސީގައި ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ، ނިޔާމަ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް19ގެ ކޭސްތައް ފެނުމާއެކު އެރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތައް ގެނައީ އިއްޔަގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. ”އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެ ޓޫރިސްޓުންނާއި ފަސް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ،“ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. ​އޭގެ ތެރެއިން ތިން މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް […]

ޝަކުވާ ބޮޑުވެ ހިޔާ ފްލެޓްގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުން ލަސްކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު މި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ދަނީ، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލި މިންގަނޑަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހުމުން ކަމަށް ފްލެޓު ކޮމިޓީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ ކޮމިޓީން ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ ވެސް ދާއިމީ ލިސްޓު މި ޑިސެމްބަރ މަހު ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް. ދިރާސާކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ލިސްޓުތައް ދެން ނެރޭނީ ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ބަލައި ލިއުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހު […]

ޗައިނާގެ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން (ސީނޮފާމް ވެކްސިން) އާންމުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ. ޗައިނާގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނުފައިވަނީ ”ބެއިޖިންގް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބައޮލޮޖިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް“ އިން އުފައްދައި ތަޖްރިބާގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ”ސީނޮފާމް ވެކްސިން“ އަކީ ރައްކާތެރި ވެކްސިންއެއްކަން ދައުލަތުގެ ސިއްހީ ކަންކަމާބެހޭ ފަންނީ ރެގިއުލޭޓް އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާ މިއާއެކު އާންމުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމުގައެވެ. […]

ގަލްފް ސަމިޓްގެ ދަޢުވަތު ގަތަރަށް އަރުވައިފި

ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)އިން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބާއްވާ ގަލްފް ސަމިޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން ގަތަރުގެ އަމީރު ޝޭހް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ޘާނީއަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި އެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށް ޖީސީސީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައިވާ ގޮތުން އެ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނާޔިފް ފަލާހް އަލް ހަޖުރަފް ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒުގެ ދައުވަތެއް ޝޭހް ތަމީމަށް އަރުވާފަ އެވެ. ޝޭހް ތަމީމް އެ ސަމިޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް […]

ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންއަންނަ ކޮވިޑް19 ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ޓެގުން ބުނެފި

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ބައެއް ކޮވިޑް-19 ވޭރިންއަންޓް ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެޗްއީއޯސީއަށް ލަފާއަރުވާ ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އެޗްއީއޯސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެގްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ވައިރަސް ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށާއި މިހާރު ވެސް 21 […]

މާވަށުގެ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު ނިއްމާލައިފި

  ލ އަތޮޅު މާވަށު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމާލައިފިއެވެ. އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާވަށު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. މާވަށު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 26،885 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކޮށް 568 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލައި، 40 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާފައިވެ އެވެ. […]

ހިމާޔާތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏެއް ބެލެޓުމުގެ ހުއްދަ މީހަކަށް ދީފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫޏެއް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އެންވަޔަމަންޓް ޕްރޮޓަކްޝަން އެޖެންސީ ( އީފީއޭ) އިން މީހަކަށް ދީފިއެވެ. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނީގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކުރަނގި ނަމަކަށްކިޔާ މި ދޫނި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގއ. ގެމަނަފުށީ އަހުމަދު އައްޒާމް އާދަމް އާއެވެ. ދޫނި އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަނިޔާވެފައި ވަނިކޮށް އެ ސަލާމަތްކޮށް އޭތި ގެންގުޅެން އޭނާ އެދުމުން ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އީޕީއޭއިން އަޒާމަށް މި ދޫނި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާތީ އޭނާ ވަނީ އެކަމާ ޝުކުރުއަދާކޮށް […]

ހިޔާ ފްލެޓްތަަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފި

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްކަމަށްވާ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓްލިބުނު ފަރާތްރަކުގެ ވަގުތީލިސްޓުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފިއެވެ. ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާކޮމިޓީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓްލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެޗް4، އެޗް5، އެޗް6، އެޗް7 އެޗް8 އެޗް 9، އަދި އެޗް 10ގެ ”ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތ“ު ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށެވެ. އެޗް4 ( ޑޮކްޓަރުންނާއި […]

ކޯވިޑް19: އިއްޔެ ފެނުނީ އިތުރު 47 ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 47 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ރަށްތަކުން ފައްސިވި 17 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުން ވަނީ 5 މީހަކު ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 30 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 13738 އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 558 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 29 […]