ލައިފްސްޓައިލް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 138!ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 44 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 6 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 145 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 145 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 39 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 19 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 125 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 125 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 14 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 132 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 132 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 45 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 19މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކުން...

1149 މީހަކު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި!

0
​ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން 1149 މީހަކު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. ​އެޗްއީއޯސީ އިން...

​ކޮވިޑް19: ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ފައްސިވެއްޖެ!

0
ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޯވިޑް19 އަށް 300 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 96 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

​ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އުވާލައިފި!

1
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން ގޮސް މިހާރު ޕޮސިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ ދަށުގަ އުޅޭތާ ހަފްތާ އަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައެވެ. ޢެހެންކަމުން ޑިރެކްޓަރ...

ކޯވިޑް19: ކޭސްތައް ބޮޑު ތަނުން މައްޗަށް!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 241 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 74 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 1,700 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފި!

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ޖަހާ ވެކްސިން މިއަދު 1,700 މީހަކަށް ދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދެމުންދަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮފާރމް ވެކްސިނެވެ. މިއަދު ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 651 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 147 ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 147 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 69 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 10 މީހެއް، ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

0
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ދިން ގޮތުގައި ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ އިންޑިއާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް...

ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން: ޝައިޚް ޒައިދު

0
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން ކަމުގައި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 203 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 203 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 70 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 18 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް...