ލައިފްސްޓައިލް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ކޮވިޑް19: އިތުރު 128 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
މިއަދު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 128 މީހުންނެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 69 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 14 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 45 ކޭސް...

ކޮވިޑް19: އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
އިއްޔެ ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 138 މީހުންނެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 72 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 51 ކޭސް...

ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެއިނުމުގެ މައްސައިގައި ދެން ޝާމިލްވަނީވެސް ކުޑަކުއްޖެއް

0
  މާލެ ސަރަހައްދުން 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނުމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު އެ މައްސަލައިގައި ދެން ޝާމިލް ވަނީވެސް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްކަމަށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް އިން...

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަށް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައް ދެނެގަތުމާގުޅޭ ސާވޭ އަލުން ފަށަނީ

0
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިފައިވާ ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ބަލިތައް ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައް ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ "ސްޓެޕް ސާވޭ" އަލުން ފަށަން ނިންމައފިއެވެ. މި ސާވޭ އަކީ...

ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ޖެނުއަރީގައި އަލުން ފަށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

0
      އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ޖެނުއަރީމަހު އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖެނުއަރީމަހު ހުއްޓާލުމަށް އުޅޭކަމަށް...

ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން އިންޑިއާ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

1
    ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ލ. ގަމުގައި އަޅުމުގެ މަޝްއުގެ މަސައްކަތައް ފެށުމަށް އިންޑިއާގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލްގެ...

ކޮވިޑް19: އިތުރު 169 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
އިއްޔެ ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 169 މީހުންނެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 96 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 20 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 53 ކޭސް...

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރަނީ

0
    ކުޅުދުއްފުށީސިޓީގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދޭ ފެސިލިޓީއަށް އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު(ކޭއާރުއެޗު)ން ވަނީ އިއުލާނެއްކޮށްފައެވެ. ކޭއާރުއެޗުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފުލޫ ކުލިނިކެއްގެ ގޮތުގައި...

މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދިން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

0
  ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަމަހުގެ މުސާރަ ދިންއިރު އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ. އެ މުވައްޒަފުންނަށް އިއްޔެ މުސާރަ ޖަމާވިއިރު ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި...

ދަނޑުވެރިން ހައްދާތަކެތި ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނުވަ ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަނީ

0
    ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ފިނިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނުވަ ރަށެއްގައި ގާއިމުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ހަންގޭރީގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

0
    ޔޫރަޕްގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ހަންގޭރީގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ޣަފޫރު މުހައްމަދާއި ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި...

ދެ ކޮރެއާ ދެމެދު އަނެއްކާ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަނީ

0
ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، ދެ ގައުމުންވެސް ވިދިވިދިގެން ކަހަލަގޮތަކަށް މިސައިލް ޓެސްޓްތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޓެސްޓްތަކަކީ ދެ ގައުމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ޢަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އެއްގައުމުން އަނެއް...

ކޮވިޑް 19: އަދަދު ތައް ދަށަށް!

0
އިއްޔެ ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 92 މީހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް އުޅުނީ 100 އިން މަތީގައެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 51 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި...