ލޯބީގެ މަންޒިލު-8

1
https://sandhaanu.today/15202/  އާ ގުޅޭ "ކޮން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް ވާހަކައެއް ތި ދައްކަނީ؟" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހިސާބަކަށް ނުރުހިފައި ބުންޏެވެ. "އަހަންނަކީ ސަލާން ޖަހާ މީހެއްނޫން! އަހަންނަށް ދޭންވީ އަހަރެން ކުރި ދަތުރުގެ އަގު." "ޓެކްސީ ދަތުރުގެ...

އިއްޒަތްތެރި ރާމާމަކުނު ކަލޭގެފާނު

3
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ރާމާމަކުނުގެ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެކަން އެހެން އޮތުމުން ކުރީގެ އަނބި މީހާއަށާއި ލޯބިވެރިންނަށް ރާމާމަކުނު އަނިޔާ ކޮށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް ހަދައެވެ. ރާމާމަކުނަކީ ބިންމަތީގައި ހިނގައި ދުވެ...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-7

0
https://sandhaanu.today/14922/ އާ ގުޅޭ "އަހަންނަށް މި ވަގުތު ދެވޭކަށެއް ނެތް. އަހަރެންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ނިމޭނީ މިރޭ 12 ޖަހާއިރު. ދަބަސް ލާނެ ރައްކާތެރި ތަނެއްވެސް ރެސްޓޯރެންޓުގައި ނެތް." "ދަބަސް ގެންދަންވީ އެޑުރެހެއް ވެސް އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ." "ދިއްލީން...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-6

0
https://sandhaanu.today/14453/ އާ ގުޅޭ "ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! އަހަރެންގެ އަބުރު އޭނާ ވެއްޔާ މޮޑެލީ އެންމެ ފަސް ލާރިއާ ހެދި." އެ ޒުވާނާ ބުނެލިއެވެ. "ކަލޭ ތި ބުނީ ފަސް ލާރިއަކީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް އެއްޗެކޭތަ؟...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-5

1
https://sandhaanu.today/13992/ އާގުޅޭ.... "ކޮންމެ ކޮންމެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގާތަށް ދާން އަހަރެން ވަރަށް ޖެހިލުންވޭ. އެންމެ ފަހުން ދިމާވި ކަންތައްގަނޑުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ޑޮކްޓަރ ޕެރޭރާ. އޭނާއަށް ހަގީގަތް އެނގުމުން ކަންތައްތައް ވަރަށް ގޯސްވި. އެންމެ ފަހުން...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-4

0
https://sandhaanu.today/13776/ އާގުޅޭ ސުޝީލާ ބާޒާރުކުރަން ބާޒާރުމަތީގައި އުޅެއުޅެ ވަރުބަލި ވުމުން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަދެ އިނެވެ. އެއާކޯން ކޮށްފައިވާ ރެސްޓޯރެންގެ ތެރޭގައި ދައުރުވަމުން ދިޔައީ ތެތްފިނި ވައެވެ. ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓުގެ ކަރުގޮށް ނައްޓަމުން ސުޝީލާ އޭނާއާއެކު...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-3

0
https://sandhaanu.today/13485  އާގުޅޭ ރާމް މަޑުމަޑުން ކޮޓަރިން ނިކުމެއްޖެއެވެ. ވަގުތަކީ މެންދުރު ކާގަޑިކަމަށް ވުމުން އެހެން ހުރިހާ މުއައްޒިފުން ތިބީ ކެންޓީނަށް ގޮހެވެ. އެކަމަކު ރާމްއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ހުރީ ސަރޫޕު ދެކެ...

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ސިޙުރުގެ ދައުރު

3
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދައްރިސުން ކިޔާދެއްވާފައިވާގޮތުގައި މޫސާގެ ފާނާއި ސުލައިމާނުގެ ފާނުގެ ޒަމާނުގައިވެސް ބޮޑުގޮތަށް ސިޙުރު ހަދާއުޅުނެވެ. މިގެނެސްދޭން އުޅެނީ ދީނީ ނަޒަރަކުން ސިޙުރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާކަށް ނޫނެވެ. އަދި އެކަންކުރާކަށް އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގާ އިލްމެއްވެސް...

ލޯބީގެ މަންޒިލު-2

https://sandhaanu.today/13458/ އާ ގުޅޭ... ބަސް ހުއްޓުމާއެކު ތިންހަތަރު ފިރިހެނުން ވެގެން ސަރޫޕު ބަހުން ބޭރަށް ނެރުނެވެ. އަންހެން ކުއްޖާ ވެސް ބަހުން ފައިބައިފިއެވެ. އެ މީހުން ބަހުން ފޭބުމާއެކު ބަހުގެ ރަނގަބީލު ޖެހި އަޑު...

ލޯބީގެ މަންޒިލު – 1

މިއީ މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ ތަރުޖަމާކޮށް ނެރެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަ އުރުދޫ ބަހުން ލިއުއްވާފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލިއުންތެރިއެއްކަމުގައިވާ ސަމީރުއެވެ. މި ވާހަކަ "ސަންދާނު"ގައި...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...