ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

ބޮޑުބެރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިތްގައިމު ރީތި ރިސޯޓް

0
  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގަޔާވާ އެއްކަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެ އަޑެއް އިވުމުން ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވައިދޭ ބޮޑުބެރަކީ ފަތުވެރިންގެ ވެސް ލެއާ ކުޅޭލާ ހާއްސަ ކުޅިވަރެކެވެ. ބޮޑުބެރުޖަހަން ގެންގުޅޭ...

ކުޅިވަރު

ފްރެންޗު އޯޕަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮވެކް ޖޮކޮވިޗު ހޯދައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި

0
ފްރެންޗު އޯޕަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮވެކް ޖޮކޮވިޗު ހޯދައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން ކުޅުނު ފްރެންޗު އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު ސްޓެފާނޮސް ސްޓިސިޕަސް 6-7 އަދި...

ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތައް ބޭރުކުންފުނިތަކަށް ދެވޭނެހެން އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

0
ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތައް 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެހެން ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ (އެފްޑީއައި) އަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން މިއަދު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން 2020...

މިވެސް ކިޔާލާ

އެގްރިމެންޓާ ހިލާފަށް ދީބާޖާއަށް ފަޅުރަށް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެދެފި

3
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ފަޅުރަށް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޮޑީޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ފެބްރުއަރީ...

އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން: މިޔަންމާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާ އެއްގޮތް ….؟

4
ފެންނަމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމުގައި، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާ މަނާކުރަމުން ހުއްޓުވަމުން ދާތަނެވެ. ފެންނަމުން ދަނީ މިޔަންމާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމުގައި ވެސް މުޒާހަރާކުރުން މަނާކުރަމުން ހުއްޓުވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ފެންނަމުން ދަނީ އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމާއި...

ރަހަފަތް

ގޭގައި ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ޕީޓާ ބްރެޑް ރެސިޕީއެއް!

0
ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ މި ޕީޓާ ބްރެޑް ހަދަން ފައްޓައިފިއްޔާ ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ އެވެ. މިއީ ފިހާރަ ތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބާވަތް ތަކަށް ވުރެ ހާސް ގުނަ...

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160