ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

ކަމަދޫ ވަޙީދުގެ ކުށަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ -2-

0
ޖޯލި ފަތީގައި ޖައްސާ ލައިގެން އޮތްވާ ލޯމެރިއްޖެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާ އެވެ. ދޯނިމަތީގައި ވެސް އޮށޯތުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބި ނުހަނު ވަރުބަލިކަން މަތީގައި ހުންނަތާ އެއްދުވަސް ވުމުން ނިންޖަށް ވެސް ބަލިވެފައިވާތީ ނިދުނީއެވެ. ހޭލެވުނީ އަންހެނަކު...

ކުޅިވަރު

​ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ!

0
​މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ފޯ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން 1-2 ގެ ނަތީޖާ އިން ބަންގްލަދޭޝް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ​މި ބައްޔާއެކު ރާއްޖެއަށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގައި...

ވިޔަފާރި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

0
    ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި  ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެރަށުގައި ހުންނަ "މެސްކޮޓް ގަރާޖް" ގައި ކަމަށާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ  ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް...

މިވެސް ކިޔާލާ

މޯދީގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ބައިމަދު މީހުންނަށް ހަމަލާދޭމީހުން ހިމާޔަތްކުރޭ!

0
އިންޑިއާގެ ބައިމަދު ޖަމާއަތްތަކުގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީ އަނިޔާކުރާ މީހުން، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކުރާކަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ބުނެފިއެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޖަމާއަތްކަމުގައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް...

ފުރަތަމަ ބައި – ތުރުކީއާއި ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީއާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތް ގުޅިގެން ކުރަންއުޅުނު މަސައްކަތްތައް އަތަށް ގޮވަނީ –...

1
އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މެދު އިރުމަތީގެ ބާރުގެ ތިލަފަތުގެ ހަމަހަމަކަންވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކުގައި ޗައިނާ ކުރިއަރައި ދިޔަ ދިޔުން އެމެރިކާއިން ދެކެނީ އެއީ ހަމައެކަނި އެސަރަހައްދަށް އައި...

ރަހަފަތް

އެންމެ މިރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

0
އެންމެ މީރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް! މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160