ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ މުނާފިގުކަމުގެ ބަލި: ދަނޑިވަޅުބަލާފައި ޚުޝާމަދުކުރުމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ވަގުތުގައި ފިލުން!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލ ދިވެހި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުން ވޭތުވެގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފެނިތަޖުރިބާ ވެގެންދިޔަ ސިޔާސީ ނިފާގުކަން، ގައުމުގެ ޙަޔާތަށް ގެނެސްދޭ ގެއްލުންތަކާމެދު އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގެ...

ކުޅިވަރު

ޔޫސީއެލް: ބަޔާން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް!

1
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ ޕީއެސްޖީއާއި ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-2ގެ ނަތީޖާއިން ޕީއެސްޖީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޕީއެސްޖީއިން ވަނީ ދެގޯލުގެ ލީޑެއް...

ވިޔަފާރި

އަލަށް އަޅާ ފްލެޓް ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅަން ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ލިބިގެން – މޭޔަރ...

1
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިންސްޓަރު މިހާރު މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވަނީ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި އިމާރަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 14 ބުރީގެ ފްލެޓް އަޅަން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ...

މިވެސް ކިޔާލާ

އާކްޓިކަށް ކަޅު އަހަރެއް! ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ގަނޑުފެން ވިރިއްޖެ!

0
 އާކްޓިކް ކަނޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ، އެތަނެއްގައި ދުނިޔޭގެ ގަނޑުފެނުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ. ހިނގަމުންމިދާ 2020 ވަނަ އަހަރަކީ އާކްޓިކް ކަނޑަށް ކަޅު އަހަރެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ....

ވެސްޓޯ މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހޯދައިފި

0
މާލެސިޓީގެ މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓޯ މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ ފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައިގައި...

ރަހަފަތް

އެންމެ މިރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

0
އެންމެ މީރު ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް! މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ބްރައުނީސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160