ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

ވޯޓުގެ ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތު: ވޯޓަކީ ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ބުރަދަން...

1
ރާއްޖޭގައި ބޮޑު އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް އަދި ސިޔާސީ ޝަޚުޞިއްޔަތެއްކަމުގައިވާ މައުލާނާ ކައުޘަރު ނިޔާޒީ ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްވާފައިވާ ހުކުރު ޚުޠުބާއެއްގެ ތަރުޖަމާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު...

ކުޅިވަރު

ޔޫސީއެލް: ބަޔާން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް!

1
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ ޕީއެސްޖީއާއި ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-2ގެ ނަތީޖާއިން ޕީއެސްޖީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޕީއެސްޖީއިން ވަނީ ދެގޯލުގެ ލީޑެއް...

ވިޔަފާރި

ހިޔާ މަޝްރޫއު: ގުރުއަތު ނެގުން މާދަމާ

0
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން މާދަމާ ފަށާނެކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރުން...

މިވެސް ކިޔާލާ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު!

0
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމަަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅުހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ ހިތްވަރާއި، ހުނަރާއި، ޢިލްމީގޮތުން މަތީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ޤައުނީ ފެންވަރެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެ...

ފުރަތަމަ ބައި – ތުރުކީއާއި ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީއާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތް ގުޅިގެން ކުރަންއުޅުނު މަސައްކަތްތައް އަތަށް ގޮވަނީ –...

1
އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މެދު އިރުމަތީގެ ބާރުގެ ތިލަފަތުގެ ހަމަހަމަކަންވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކުގައި ޗައިނާ ކުރިއަރައި ދިޔަ ދިޔުން އެމެރިކާއިން ދެކެނީ އެއީ ހަމައެކަނި އެސަރަހައްދަށް އައި...

ރަހަފަތް

ގޭގައި ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ޕީޓާ ބްރެޑް ރެސިޕީއެއް!

0
ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ މި ޕީޓާ ބްރެޑް ހަދަން ފައްޓައިފިއްޔާ ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ އެވެ. މިއީ ފިހާރަ ތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބާވަތް ތަކަށް ވުރެ ހާސް ގުނަ...

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160