ރާއްޖެ ހަބަރު

Real Estate Development & Construction Maldives

ދުނިޔެ

އެންމެ މަޤުބޫލު

ރިޕޯޓް

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -13

1
https://sandhaanu.today/15108/ އާއި ގުޅޭ.. މުޣަލް ރަސްކަން އަރިއަޅާލައި ވެއްޓެމުންދާތަން ބަލަންހުރި އީރާނުގެ ނާދިރް ޝާހުވެސް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. އުތުރު އަދި ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 12

ކުޅިވަރު

ކާމިޔާބަކީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން ޔަގީންވާނެ ކަމެއް ނޫން!: ރޮނާލްޑޯ

0
ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ބުނިގޮތުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް-ޖާރމެންގައި މެސީ ހުރިކަމަށްވިޔަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް އެ ކުލަބަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކަމާ އެކު ނުބުނެވޭނޭ ކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ރިއަލް ވެލަޑޮދްގެ...

ވިޔަފާރި

ޕައިލެޓުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭން ނިންމައިފި

0
    ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ޕައިލެޓުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މުއައްޒަފުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭންފަށާނެ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކުންފުނިން...

މިވެސް ކިޔާލާ

ޓްރެންޗް ފީވާ ކެނެޑާއިން އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ!

0
ރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ދުނިޔެއިން އެތައް މިލިއަން މީހުން މަރާލި "ޓްރެންޗް ފީވާ" ކެނެޑާއިން ފެނިއްޖެއެވެ. ކެނެޑާއިން މި ބަލި ފެނިފައި މިވަނީ 20 އަހަރު ފަހުންނެވެ. މި ބަލި ފެތުރެނީ ބާޓޮނެއްލާ ކުއިންޓާނާ...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 12

0
https://sandhaanu.today/14681/ އާއި ގުޅޭ ...                                         ވަކި ސުމާރެއްނެތި...

ރަހަފަތް

ގޭގައި ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ޕީޓާ ބްރެޑް ރެސިޕީއެއް!

0
ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ގޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ މި ޕީޓާ ބްރެޑް ހަދަން ފައްޓައިފިއްޔާ ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ އެވެ. މިއީ ފިހާރަ ތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބާވަތް ތަކަށް ވުރެ ހާސް ގުނަ...

ސަންދާނު މަޖައްލާ

ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 182
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 181
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 162
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 164
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 159
ސަންދާނު މަޖައްލާ: ޢަދަދު 160