ސިއްޙަތު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ކޮވިޑް19: އިތުރު 82 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
މިއަދު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 82 މީހުންނެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 47 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 6 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 29 ކޭސް...

އައްޑޫގެ ކާފިއު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކާފިއުގެ މުއްދަތަށް ހަފްތާ އެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫގައި ކާފިއު ހިންގަނީ ރޭގަނޑު ނުވަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށެވެ. ކާފިއު ވަގުތު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ހޮޓާ އަދި އާންމު ހިދުމަތް...

ކޮވިޑް 19: އަދަދު ތައް ދަށަށް!

0
އިއްޔެ ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 92 މީހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް އުޅުނީ 100 އިން މަތީގައެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 51 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި...

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމުގެ ދާއިރާއިން ސްކޮލާޝިޕްތަކެއް

0
  ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތުހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.   ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރުކާރުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މި ސްކޮލާޝިޕް ތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ  46 ފަރާތަކަށެވެ. ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކޯސްތަކާއި އެކޯސްތަކަ ދިނުމަށް...

ކޮވިޑް19: އިތުރު 128 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
މިއަދު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 128 މީހުންނެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 69 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 14 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 45 ކޭސް...

ކޮވިޑް19: އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

0
އިއްޔެ ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 138 މީހުންނެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 72 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 15 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 51 ކޭސް...

ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެއިނުމުގެ މައްސައިގައި ދެން ޝާމިލްވަނީވެސް ކުޑަކުއްޖެއް

0
  މާލެ ސަރަހައްދުން 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނުމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު އެ މައްސަލައިގައި ދެން ޝާމިލް ވަނީވެސް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްކަމަށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް އިން...

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަށް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައް ދެނެގަތުމާގުޅޭ ސާވޭ އަލުން ފަށަނީ

0
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިފައިވާ ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ބަލިތައް ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައް ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ "ސްޓެޕް ސާވޭ" އަލުން ފަށަން ނިންމައފިއެވެ. މި ސާވޭ އަކީ...

ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ޖެނުއަރީގައި އަލުން ފަށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

0
      އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ޖެނުއަރީމަހު އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖެނުއަރީމަހު ހުއްޓާލުމަށް އުޅޭކަމަށް...

ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން އިންޑިއާ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

1
    ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ލ. ގަމުގައި އަޅުމުގެ މަޝްއުގެ މަސައްކަތައް ފެށުމަށް އިންޑިއާގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލްގެ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

“ސަފާރީ އަޑިއަށްދިއުން: ހާލު ދެރަވެގެން މާލެ ގެނައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

0
    ސަފާރީއެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށްދިޔަ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހާލުދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. "  ހޭންޑީ ކްރޫސާ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ސަފާރީ އަޑިއަށް ދިއުމާގުޅިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން...

ކާނިވާ ސަރަހއްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދު ޕާކުކުރެވޭނެ ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

0
  މާލޭގެ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު ޕާކް ކުރެވޭނެ ޕާކިން ޒޯނެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ޕާކިން ޒޯނުގައި...

ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބައިވެ ގައުމީ ޓީމާއެކު ގައުމީ ޖޯޝުގައި ތިބުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

0
          ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގައުމީ ޓީމަށް ތާއީދުކޮށް އެ ޓީމާއެކު ގައުމީ ޖޯޝުގައި ތިބުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް އަބްދުއްލާ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.   އިދިކޮޅު...