ސިއްޙަތު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

​ކޮވިޑް ނަންބަރުތައް 2000 އިން މައްޗަށް!

0
​އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް 2137 މީހުން ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 547 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 89 މީހަކާއި ސަފާރީތަކުން 4 މީހަކު...

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް: އިތުރު 1594 މީހުން ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ

0
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 1594 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެއިން ފައްސިވީ 857 މީހުންނާއި އަތޮޅު ތެރެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވީ...

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ: އިތުރު 1420 މީހުން ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ

0
އިއްޔެ އިރު އޮއްސުމާ ހަމައަށް އެއްކޮށްފައިވާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 1420 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެއިން ފައްސިވީ 826...

އިތުރު 954 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

0
ރާއްޖެއިން އިތުރު 954 މީހުން ކޮވިޑް 19އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 954 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެއިން ފައްސިވީ...

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު 967 މީހުން ކޮވިޑް 19އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

0
ރާއްޖެއިން އިތުރު 967 މީހުން ކޮވިޑް 19އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 967 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެއިން...

އިތުރު 816 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

0
އިތުރު 816 މީހުން ފައްސިވެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު 100،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 816 މީހުން ވަނީ...

ހަނދާންނެތޭ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިޔަށް އޮތް ތިރީހަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ތިންގުނައަށް އިތުރު ވެދާނެ

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮޝިންގ ޓަންގެ ހެލްތު އިންސްޓިއުޓްއެއްގެ މާހިރުންގެ ގްރޫޕަކުން ހެދި ދިރާސާ އަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ހަނދާންނެތޭ ބަލި ނުވަތަ ޑިމެންޝިއާ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި...

އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ފެތުރިދާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ އަލަށް ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ވޭރިއަންޓް ކުރިޔަށް އޮތް ހައެއްކަ ހަފުތާ ތެރޭގައި މުޅި ޔޫރަޕްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ބުނެ ޑަބްލިއު އެޗްއޯ އިން އެކަމުގެ އިންޒާރު ނެރެފިއެވެ.  ޑަބްލިއު...

އިތުރު 593 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

0
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 593 މީހުން ވަނީ އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެއީ މާލެއިން ފައްސިވީ 199 މީހުންނާއި އަތޮޅު ތެރެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވީ...

ކޮވިޑް 19: އަދަދުތައް މައްޗަށް!

0
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް އާއި އެކު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރި، އަދަދުތައް މައްޗަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 337 މީހުންނެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 129...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

​ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

0
​ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުލަބް ވެލެންސިއާ އިން ހޯދައިފިއެވެ. ​ރ. އަލިފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު...

މާޅޮހު ބަނދަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

0
    އއ. މާޅޮސް ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މާޅޮސް ބަނދަރުތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ބުނީ މާޅޮހުގެ ފަޅު ފުންކުރުމުގެ...

ޝެއިޚް ޒައިދު އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

2
  މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ޝައިޚް ޒައިދުވަނީ އެކަން ޓްވިޓާއިން...