ދުނިޔެ

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި

0
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ސާރ ޑޭވިޑް އަމެސްއަށް ވެރިރަށް ލަންޑަނުގައި މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލައިފިއެވެ. އިރުމަތީ ލަންޑަނުން ޕާލަމެންޓަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރު ޑޭވިޑަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވަގުތުން...

އެއާރ އޭޝިޔާގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

1
ގައުމުގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް މެލޭޝިޔާއިން ލުއިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެއާއޭޝިއާގެ އުންމީދުތައް ވަނީ އައުވެފައެވެ. މިލުއިތަކާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައްވެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަލުން ފެއްޓުމަށް އެ ކުންފުނިން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެއާއޭޝިއާގެ...

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައިފި

1
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިސްމާއީލް ސަބްރީ ޔައުގޫބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ މީހުން މިހާރު ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައި...

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯންތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގެއްލި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

0
    ޗައިނާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޑްރޯން ޝޯއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯންތަކެއް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން  ޝޮޕިން މޯލް ބިލްޑިންއެއްގެ މަތީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ...

ޓާޓާއިން 68 އަހަރު ފަހުން އެއާ އިންޑިއާ ގަނެފި

0
އެއާ އިންޑިއާ 68 އަހަރު ފަހުން ޓަޓާ އިން ގަނެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓާޓާއިން 18000₹ ކްރޯ ދެއްކުމަށްފަހު އެއާ އިންޑިއާ ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި...

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ: ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ނަޖީބް ރައްޒާގަށާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން ރޮސްމާ މަންސޫރުގެ އިތުރުން ދެ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 676 މިލިއަން ރިންގިޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ދީޕަކް ޖައިކިޝާންއެވެ....

ދުބާއީގެ އަމީރު އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ފޯނު ހެކްކޮށްފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ހާމަވެއްޖެ

ދުބާއީގެ އަމީރު ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ޕްރިންސަސް ހަޔާގެ ފޯނު އެން އެސް އޯ ޕެގަސެސް ސޮފްޓްވެއަ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ހެކްކޮށްފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމަކީ ދުބާއީގެ އަމީރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ...

ރޮބޮޓް ތަކެއް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން މީހުން އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ތަނަކަށް ސިންގަޕޯރ ބަދަލުވުމުގެ ބިރު

ސިންގަޕޯރގެ މަގުތައް މަތީގައި "އެކަށީގެން ނުވާ" ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރޮބޮޓެއް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ގިނަ...

ގުރަހައެއް ވަރުގެ ކޮމެޓެއް ސޯލާ ސިސްޓަމާ ދިމާއަށް އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ

ކުރިން ގުރަހައެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރި ކޮމެޓެއް ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޯލާ ސިސްޓަމާއި ހަމައަށް ފޯރާނެ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ފަސްދޮޅަސް މޭލާއި 120 މޭލު ބޮޑު މި...

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރަން ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

0
ކީރިތި ރަސޫލާ އަދި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ކާޓޫނުތައް ކުރަހައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ގަދަރާއި ހުރުމަތް ކަނޑާލަން މަސައްކަތްކުރި ސްވިޑުންގެ ކުރެހުންތެރިޔާ ލާސް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...