ދުނިޔެ

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ބެން އެންޑް ޖެރީ އައިސް ކްރީމް: އިޒްރޭލުގެ ދުޝްމިނެއް

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު އައިސް ކްރީމް ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ބެން އެންޑް ޖެރީން ވަނީ އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް އެ ބްރޭންޑުގެ އައިސްކްރީމް ނުވިއްކާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން...

ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރަބަންދު އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާ

އަންގާރަ ދުވަހާއި އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫރަޕުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކުއެއްވެ ވަނީ މުޒާހަރާތައް ބާއްވާފައެވެ. މި އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން...

އެއާރ އޭޝިޔާގެ ޕެސެންޖާ ކްރެޑިޓް ވެލިޑިޓީ ތިން އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކްރެޑިޓް އިޝޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ތިން އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމައި އެއަރ އޭޝިޔާއިން އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެއަރ އޭޝިއާން...

ސެލްފީއެއް ނަގަންޏާ މިނިސްޓަރަށް 100 ރުޕީސް: ސެލްފީން ލިބޭހާ ފައިސާއެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފަންޑަށް

ސެލްފީ ނަގަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުދޭނީ 100 ރުޕީސް ދިނުމުންކަމަށް އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއްގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ހިންދޫންގެ ޕާޓީ ބާރަތިޔާ ޖަންތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ސަރުކާރުގެ...

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް: ނުރައްކާ ބޮޑު ވޭރިއަންޓެއް!

0
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށި ފަހުން، އެ ބަލި ޖައްސާ ވައިރަސްގެ ވޭރިއަންޓްތައް ގިނަވެ ނުރައްކާތެރި 4 ވޭރިއަންޓެއް ފެނިފައިވާއިރު...

އިޒްރޭލުގެ ޕެގަސަސް ސްޕައިވެއާރގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އިޒްރޭލުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެން.އެސް.އޯގެ ސޮފްޓްވެއާރއެއް ކަމުގައިވާ ޕެގަސަސް ސްޕައިވެއާރ ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ފޯނުތައް ހެކުކޮށްފައިވާކަން ދާދިފަހުން ހާމަވުމާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ވަނީ...

ލަކްޝަދީޕްގެ މުސްލިމް މުޖުތަމިއު ފުންޑާލުން: ގެރިމަސް ކެއުން މަނާކުރަން ސްކޫލްތަކުގައި މަސް ކެއުން މަނާ

މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ލަކްޝަދީޕްގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެންދުރު ކެއުމުގައި ގެރިމަހާއި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސް ހިމެނުން މައި ސަރުކާރު، ޕީޖޭޕީގެ އަމުރަށް މަނާ ކުރުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން ލަކްޝަދީޕްގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ލަކްޝަދީޕްގެ ވަރަށް ގިނަ...

ޖަމާލް ޚަޝޯގީ މަރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ސްޕައިވެއާރގެ ހަމަލާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު

ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހެދި ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް އެނަލަސިސްއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މަރާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ އާއި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅުނު ދެ އަންހެނުންގެ ފޯނަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކުމީހުން ވަނީ...

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޠާލިބާނުން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ ހުއްޓުމަށް އުރްދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

އިސްތަންބޫލްގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް، ރަޖެބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާން ވަނީ ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކަކީ އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނޫންކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި...

އަފްޣާނިސްތާނުން ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުން ފާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު، ނަޖީބް ޢަލީޚިލްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސިލްސިލާ ޢަލީޚިލް ރަހީނުކޮށް އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އޭނާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައި ވާކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެވެ. މިކަމާގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޕީޕީއެމް ފަސާދަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދޭނަން: ސުޖާއު

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ޕީޕީއެމް ފަސާދަ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް...

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި ބާއްވަނީ

      ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ބައި އިލެކްޝަން ތަކަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، އިންތިހުބު ނުކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއާއި،...

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...