ދުނިޔެ

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ހިމާޔާތްތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން ބުނެފި

0
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ދަނީ އެ ގައުމަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. މުސްލިމް އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުމަށާއި ހަލާލުގޮތުގައި ޖަނަވާރު ކަތިލުން ވަނީ މި ގާނޫނުގެ...

ޖާސޫސްކޮށްދޭން އިންކާރުކުރުމުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކަށް ދަތުރުފަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

0
ލެބަނާންގެ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ އަޙްމަދް ޗެބެލީއަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ ލެބަނާންގައެވެ. އެމެރިކާއަށް އައުން މަނާކޮށް ނޯ ފްލައި ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ވަނީ އެމެރިކަން ސިވިލް ލިބަޓީސް...
Maldives News

ރޯދަމަހު ހުއްދަ ނެތި ޢުމްރާ ކުރާ މީހުން 10 ހާސް ރިޔާލުން ޖުރިމަނާ ކުރާނެ

0
ރޯދަ މަހު ހުއްދަ ނުހޯދައި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުން 10 ހާސް ރިޔާލުން ޖުރިމަނާ ކުރަން ސައުދީ ސަރުކަރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ހައްޖާއި ޢުމްރާގެ ކަންތަކާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ރޯދަމަހު...

މެލޭސިޔާގެ އިމިގްރޭޝަން ސިސްޓަމް ބަޔަކު ހެކްކުރިކަން ފަޅާއަރައިފި

0
މެލޭޝިޔާގެ އިމިގްރޭޝަން ރެކޯރޑްސް ހެކްކޮށް ބަޔަކުމީހުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް ދާދިފަހުން މެލޭޝިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެއެވެ. އިމިގްރޭޝަން ސިސްޓަމް ހެކްކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ވަގު އައިޑީ ވިއްކައިގެން...

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ 230 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

0
ފަލަސްތީނުގެ ޕްރިސަނާރ ސޮސައިޓީން ދާދިފަހުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ 230 ކުޑަކުދިން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓު ނެރެފައިވަނީ އޭޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހު އެ...

ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި މެދު ޑރ. ނެވާސްގެ ކަންބޮޑުވުން ތަަކެއް!

2
ޒަމްބިއާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މިހާރުގެ (އެމްެްެއެމްޑީ) ގެ ރައީސް ޑރ ނެވާސް މުމްބާ ވިދާޅުވީ ޒަމްބިއާގެ އެެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެއްވެސް ކަހަލަ ވެކްސިން އެއް އޭގެ ސައްހަ ކަމާއި އިތުބާރު...

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށެނީ ކޮން ދުވަހަކު؟

0
ރަމަޟާން މަހު މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފަން ފަށަނީ ހަނދު ސާބިތު ވުމުންނެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އޭޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގައި ސައުދީ އާއި މުސްލިމު އާބާދީ...

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު އަނެއްކާވެސް މެލޭޝިޔާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1
މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރްގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ މުންދާ ޑރ.ޒާކިރު ނައިކު އަނެއްކާވެސް އެގައުމުގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު ޕޮލިސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އިންޑިޔާގައި...

އަސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ތްރޮމްބޯސިސް ޖެހުމަށް މަގުފަހިވޭ: އީ.އެމް.އޭ

1
ކުރިން އަޑު ފެތުރިފައި ވަނީ އަސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމުން ލޭގަނޑުވުމަށް މަގުފަހި ވާކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެވެކްސިން ޖެހުން ޔޫރަޕްގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން މެދުކަނޑާލިއެވެ. މިއަދު ޔޫރަޕިއަން މެޑިކަލް އޭޖެންސީ (އީ.އެމް.އޭ) އިން...

އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

1
އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އިންޑިއާއިން ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިންކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ގޯވިންދާ ފަދަ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...

ކީރިތި ޤުރުއާނުން 26 އާޔަތް އުނިކުރަން ހުށަހެޅުމުން އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

0
ކީރިތި ޤުރުއާނުން 26 އާޔަތް އުނިކުރަން ހުށަހެޅުމުން އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމާ އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދައި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މީހާ 50 ހާސް ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ވަސީމް...