ވިޔަފާރި

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ވިޔަފާރަވެރިޔާ މަރާލުން: ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް

1
    އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ އެ ރަށު މޮނަލާޒް، މަހްމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ރެއިން ފެށިގެން އޭނާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭގި...

ރެޑް ސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް ރައީސް ވަހީދު

1
    ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު "ދަ ރެޑް ސީ ޕްރޮޖެކްޓް" ހިންގާ ރެޑް ސީ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމްޕެނީގެ...

ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި

0
  އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.   ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާކުރިކުރާ ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އަގަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އެސްޓީއޯ އިން...

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯންތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގެއްލި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

0
    ޗައިނާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޑްރޯން ޝޯއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯންތަކެއް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން  ޝޮޕިން މޯލް ބިލްޑިންއެއްގެ މަތީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ...

ވެމްކޯއިން ކުނި ނުގެންދާނަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ނަންބަރެއް އާންމުކޮށްފި

1
  ވެމްކޯގައި ކުނި ނަގަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގެއަކުން ކުނި ނުނަގާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހާއްސަ ނަންބަރެއް  ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ކުނި ނުނަގާ ހުރިނަމަ ގުޅުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރފްކުރީ ވައިބާ  ހޮޓްލައިން...

ޓާޓާއިން 68 އަހަރު ފަހުން އެއާ އިންޑިއާ ގަނެފި

އެއާ އިންޑިއާ 68 އަހަރު ފަހުން ޓަޓާ އިން ގަނެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓާޓާއިން 18000₹ ކްރޯ ދެއްކުމަށްފަހު އެއާ އިންޑިއާ ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި...

އުނގޫފާރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި

0
  ރ. އުނގޫފާރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެރަށު މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނީ  އެރަށުގެ މަދުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގުތަކުގައި...

އެއާ އަސްތާނާއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި

0
  ކަޒަކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއާ އަސްތާނާއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެއާ އަސްތާނާގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފައި މިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ...

ޖިއާންގެ މަރުގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

  މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ރައުޝަން ޖިއާން މަރުވި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 4.5 މިލިއަންގެ ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އަނެއްކާ ވެސް ފަސް ރަށަކަށް އެހީވާން ނިންމައިފި

0
  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ “އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު”ން އަނެއްކާވެސް ފަސް ރަށަކަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ، އެ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...