ވިޔަފާރި

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވަނީ ކުރީސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

2
  ކަރަންޓްބިލު ބޮޑުވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުންކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާޒިމް މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މިމަހުގެ މާލޭގެ ކަރަންޓް...

އައްޑޫސިޓީގައި ކަރަންޓް ލޯޑް ހިފެހެއްޓުމަށް ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

    އައްޑޫސިޓީގައި ކަރަންޓްގެ ލޯޑު އެއްވަރަކަށް ހިފަހައްޓުމަށް އެއް މެގަވޯޓްގެ ބްޓްރީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަމްންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އައްޑޫސިޓީގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ކަރަންޓްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ...

އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވައިފި

  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން “އަތޮޅު ދުވުން 2021” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ އަތޮޅު ދުވުން މުބާރާތުގައި އަލުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައި ވާ...

މާލެސިޓީގައި މީޓަރު ޕާކިން ސިސްޓަމް ތައާރަފްކުރަނީ

0
  މާލެ ސިޓީގައި މީޓަރ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ތައާރަފްކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މާލެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކްކުރުމުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީޓަރު ޕާކިން...

އަނެއްކާވެސް ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއަށް ވެލިއަރައި ފްލައިޓްތަކަށް ނުޖެއްސުނު

  މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއަށް ވެލިއަރައި މިއަދު އެ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން ހަމަޖެއްސި ފްލައިޓްތައް ލަސްކޮށްފިއެވެ. އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއަށް ވެލިތައް އެރީ މާބޮޑަށް ވައިގަދަވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް...

ރަޝިއާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ އިތުރު އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

  ރަޝިއާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުގެ އިތުރު އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ހުންނަ ދިވެހި ޓުއާ އޮޕަރޭޓިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރިސޯޓް ލައިފް ހޮލިޑޭސްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު...

މުދާ އެތެރެކޮށް އަދި ބޭރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާ އާއެކު ސޮއިކޮށްފި

  ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ އެތެރޮކޮށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އިތުރު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ދިނުމަށް ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެމްއޯޔޫގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނާ...

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޫއްޑޫއިން އައިސް ވިއްކާނެ

0
ދެކުނުގެ މަސްވެރިން އެރަށަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ގއ ކޫއްޑޫއިން އައިސް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފައި އޮތުމަށްފަހު މާދަމައިން ފެށިގެން އައިސް ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން މިއަދު ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޫއްޑޫ...

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސެލްފް ސާވިސް ޕެޓްރޯލްޝެޑެއް ގާއިމްކުރަނީ

  މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސެލްފް ސާވިސް ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ގާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ. އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން...

އީދު އުފަލުގައި ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

  އަޟްހާ އީދު ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. "އީދު ކިހިނެތް؟" ގެ ނަމުގައި ފެށި މި މުބާރާތަކީ އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޕީޕީއެމް ފަސާދަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދޭނަން: ސުޖާއު

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ޕީޕީއެމް ފަސާދަ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް...

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި ބާއްވަނީ

      ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ބައި އިލެކްޝަން ތަކަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، އިންތިހުބު ނުކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއާއި،...

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...