ވިޔަފާރި

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައި ބިދޭސިން ހިއްސާވެގެން ހިންގޭގޮތް ހަދައިފި

  ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހްކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓް ކުރި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ...

މާފަރުން މުންބާއީ އަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީދާ ދަތުރުތަށް ފަށަނީ

  މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ މާފަރު އެއަރޕޯޓާއި މުންބާއީއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެ އެއަރލައިނުން ތައްޔާރުވެފައި...

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި ކަނޑުދަތުރު

ކަނޑު ދަތުރުކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް އަދި ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ ! ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކަށް އެއްވެސް މުޖުތަމާއަކަށް އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ނުކުރެނޭ ކަމެކެވެ. ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކެކޭ ކަނޑުގެ އައްސޭރިއަށް...

ކުރީގެ ކަރުދާސް ނޫޓު އައު ނޫޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު 31 ޖުލައިގެ ނިޔަަލަށް

ކުރީގެ ކަރުދާސް ނޫޓު ފަހުގެ ނޫޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 31 ޖުލައިގެ ކުރިންކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު...

ވިސްތާރާ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

    އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިން ދަތުރުތައް ރާއްޖެ ފަށައިފިއެވެ. ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން އައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ އިއްޔެގައެވެ. މުމްބާއީން އައި މި ފްލައިޓަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ވަނީ ހޫނު...

އުރިދޫ ހިއްސާއަކަށް 2.35ރ ބަހަން ނިންމައިފި

    އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް 2.34ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯންގެ އަދި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން...

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

0
    ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމެއްނެތި މުއްދަތުހަމަވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނީ  މާލޭ ރީޑިވްލޮޕް ޕްލޭނިން ދަށުން އެ ޕްލޭނިން ތަންފީޒު...

އެޑިޑާސް އެކުންފުނީގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ރީބޮކް ވިއްކާލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

0
ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެޑިޑާސް އޭ.ޖީ އިން އެމީހުންގެ ރީބޮކް ބްރޭންޑް ވިއްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ރީބޮބޮކްބްރޭންޑް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވަނީ ނައިކީ އިންކް އާއި ވާދަ ކޮށް ޔޫ.އެސް ގެ ފިޓްނެސް ލޭބަލް...

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

0
  އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އަގަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.  މި ބަދަލާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.37...

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފި

0
      ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނީ މި ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިމަހު 12...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ރިވެތި އަޚުލާގު

0
ރިވެތި އަޚްލާގެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. މީހުންނަށް...

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...