ކުޅިވަރު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

މިރޭ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް: ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ފުރުސަތު އިނގިރޭސީންނަށް

ދުނިޔޭގައި ކުޅޭ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫރޯ، ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މެންދަމު...

މިރޭ ފަތިހު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލް: ބްރެޒިލްއާއި އާޖެންޓީނާ އަދި މެސީއާއި ނޭމާގެ ބައްދަލުވުމެއް

ކޮޕަ އެމެރިކާ ފައިނަލްގައި މިރޭ ފަތިހު ބައްދަލުކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ދެބާރު ކަމަށްވާ ބްރެޒިލްއާއި އާޖެންޓީނާއެވެ. ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ ވަރުގަދަ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ ފަތިހު...

ރައްކާ ރޯޑް ސޭފްޓީ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ އާއިޝަތު ޔަނާލް ޔާފިސް އަށް

  މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުން  އެއްވަނަ އާއިޝަތު ޔަނާލް ޔާފިސް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުން ދެ ވަނަ އަށް މުހައްމަދު ކައިސް ހަސަން އާމިރު...

ޔޫރޯގައި މިރޭ ފޯރީގަދަ މެޗެއް: ޖަރުމަނާއި ޕޯޗުގަލް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ 9.00ގައި ފަށާ މެޗަކީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެއްމެޗެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފުރާންސް އަތްދަށުވެ ބަލިވެފައިވާ ޖަރުމަން ޓީމު ދެވަނަ ބުރު ޔަގީން ކުރަން...

ދަނޑުމައްޗަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނު އެރިކްސަންއަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރަން މިރޭ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރާނެ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅޭ ޑެންމާކާއި ބެލްޖިއަމް މެޗުގެ ތެރޭގައި ޑެންމާކުގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންއަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެ ވަގުތު ކޮޅު ގެނައުމަށް...

މިރޭގެ ގަދަ މެޗަކަށް ވާނީ 12 ޖަހާއިރު ފަށާ އިޓަލީ- ސްވިޒަލޭންޑް މެޗު

ޔޫރޯ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން މެޗަށް ބަލާއިރު ގަދަ މެޗަކަށް ވާނީ މެންދަމު 12.00ގައި ކުޅޭ އިޓަލީއާއި ސްވިޒަލޭންޑުގެ މެޗެވެ. މެޗު ކުޅޭނީ ރޯމުގެ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. އިޓަލީ...

ޔޫރޯގައި މިރޭ ފްރާންސް- ޖާމަން: ފައިނަލެއް ފަދަ ވަރުގަދަ މެޗެއް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ މެންދަމު 12.00ގައި ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކީ ފުޓްބޯޅަ ދިރާސާ ކުރާ ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ފަދަ ވަރުގަދަ މެޗެކެވެ. ޖަރުމަންވިލާތުގެ މިއުނިކުގެ އެލިއަންޒް...

ފްރެންޗު އޯޕަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮވެކް ޖޮކޮވިޗު ހޯދައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި

ފްރެންޗު އޯޕަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮވެކް ޖޮކޮވިޗު ހޯދައި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން ކުޅުނު ފްރެންޗު އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު ސްޓެފާނޮސް ސްޓިސިޕަސް 6-7 އަދި...

މިއަދުގެ ގަދަ މެޗަކަށް ވާނީ އިންގްލޭންޑް- ކްރޯޝިއާ މެޗު، ފަށާނީ 6.00ގައި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ވާނީ އިންގްލޭންޑާއި ކޮރޯޝިއާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗެވެ. މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 6.00 ގައި...

މިއަދާއި މިރޭ ޔޫރޯގެ ތިން މެޗު، ފޯރީ ގަދަވާނީ ދަންވަރު ކުޅޭ ބެލްޖިއަމް- ރަޝިއާ މެޗު

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފެށި ޔޫރޯ ފުޓު ބޯޅަ މުބާރާތަގައި މިއަދާއި މިރޭ ތިން މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ހަވީރު 6.00 ގައި ފަށާ މެޗުގައި ވާދަ ކުރާނީ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޕީޕީއެމް ފަސާދަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދޭނަން: ސުޖާއު

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ޕީޕީއެމް ފަސާދަ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް...

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި ބާއްވަނީ

      ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ބައި އިލެކްޝަން ތަކަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، އިންތިހުބު ނުކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއާއި،...

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...