ކުޅިވަރު

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

ޤައުމީ ޓީމު އެނބުރި މާލެއަށް!

0
​އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކުރި ޤައުމީ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެ އައިސް ފިއެވެ. ރާއްޖެ އެންމެ ފަހުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު 2018 ވަނަ...

ކާމިޔާބަކީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން ޔަގީންވާނެ ކަމެއް ނޫން!: ރޮނާލްޑޯ

0
ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ބުނިގޮތުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް-ޖާރމެންގައި މެސީ ހުރިކަމަށްވިޔަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް އެ ކުލަބަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކަމާ އެކު ނުބުނެވޭނޭ ކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ރިއަލް ވެލަޑޮދްގެ...

ވޯލްޑް އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

0
  ވޯލްޑް އެކްސްޕޯ ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ވޯލްޑް އެކްސްޕޯއަކީ، ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕޮޒިޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގައުމެއްގައި...

އާސެނަލް ތިން މެޗުން ތިން ބަލިވެ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި

ސެންޓަރ ފޯވާޑެއް ނުލިބިގެން މުޅިދުނިޔޭގައި ދާ އަޅަމުންދާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި އާސެނަލް މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ 12 މިނިޓުއިރު ހޭދަވެގެން ދިޔަ އިރު ސިޓީން އޮތީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު...

ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

0
ވޯލްޑްކަޕްގައި ބްރެޒިލްއަށް ތިން ފަހަރު ކުޅެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދުމުގެ އިތުރަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ޕެލޭ ވަނީ އަންނަ މަހު އޭނާގެ އަމިއްލަ...

ދަރަވަނދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް

0
  ބ. ދަރަވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ކްރިއަށްދާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. އާރްޑީސީން ބުނީ ދަރަވަންދޫ ފްޓްބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް ތަނުގެ...

ބްރެޒިލް އޮލިމްޕިކް ފުޓްބޯޅައިން ރަންމެޑަލް ހޯދައިފި

އެންމެ ފަހުން 2016ގައި ބޭއްވި އޮލިމްޕިކްގައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި ފުޓްބޯޅައިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ގޮތަށް ބްރެޒިލްއިން ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކްގެ ފުޓްބޯޅައިން ވެސް ރަންމެޑަލް ހޮނިހިރުދުވަހު ހޯދައިފިއެވެ. ބްރެޒިލް ރަން...

ދިިއްލޭ ކުލަބޮކިތަކުން ޖަރީކުރި މޫދު އީދުހަރަކާތް

1
  ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްތޮތަށް އީދު ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ އިރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ދެއްކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ، އާދަޔާހިލާފު ރީތި ފަރި އަދި އެހާމެ ހިތްގައިމު...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްކުޅި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ: އުމުރުން 97 އަހަރުގައި ވެސް ޓެނިސް ކުޅެނީ

ޔޫކްރެއިންގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއެއްކަމުގައިވާ އުމުރުން 97 އަހަރުވީ ލެއޮނިޑް ސްޓަނިސްލާވްސްކީ ވެފައި ވަނީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ނަން ވަނީ އެންމެ މުސްކުޅި...

މިރޭ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް: ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ފުރުސަތު އިނގިރޭސީންނަށް

ދުނިޔޭގައި ކުޅޭ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫރޯ، ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މެންދަމު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...