ރާއްޖެ

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފި

1
ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުން ބަލައިގަންނަކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި...

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް!

2
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވާ އަންގާރަ ދުވަސްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އެކަން...

މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ޑރ. މުޢިއްޒަށް! އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ޝޮކެއް! ހުތުރު ބޮޑު ބައްޔެއް!

2
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނާއި ކުދި ބޭކަލުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ވަރަށް ލަދުހަޔާތްކުޑަ އިބާރާތްތަކުން އެންޓިކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަމަށް ވިޔަސް، އަދި...

ހޯރަފުށީ 12 ގޮނޑިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް!

0
ހއ.ހޯރަފުށިން އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެެޓްގައި ވާދަކުރި 12 މެމްބަރުންވެސް ވަނީ އެ އިންތިހާބް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށް ކައުންސިލްގެ 6 ގޮނޑި އަދި އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ 6...

ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ގަޑި ލަސްކޮށްފި

0
 މިއަދު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮށިތައް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކޮށް އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.     މިފޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 50ހެއްހާ...

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މެންދުރު ކުރިން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ވޯޓުލާން ރައްޔިތުންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތްކަން

0
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން ހެނދުނު 7.00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މެންދުރު ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ...

ކައުންސިލް އިލެކްޝަން ވޯޓުލުން ކުރިއަށް.

0
ޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ މި ކޮވިޑް-19 ހެލްތް އިމާރޖެންސީގެ ބޮޑު ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބެކެވެ. މާލެއިން އެ ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ ދެމަސްދުވަހުގައި ދަށަށް ގޮސްފައެއްނެތެވެ. މާލޭ...

ކޯވިޑް19- މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 132 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 132 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 54 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 22 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 56...

ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވަނީ ހިޔާ ފްލެޓެއް 3800ރ އަށް ދެވޭނެ ކަމަށް. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފްލެޓެއްގެ މަހު ކުއްޔަކީ...

3
ހިޔާ ފުލެޓުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު 7500 ރުފިޔާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި އެކަން ހައުސިން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފުލެޓެއް 3800ރ އަށް ދެވޭނެކަމުގައި، ކުރީގެ ހައުސިން...

ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯރަފުށީގެ 4 މަޝްރޫޢެއްގެ ފެށުން!

1
ހިނގަމުންމިދާ އޭޕްެރިލް މަހުގެ 7 އަދި 8 ވަނަ ދުވަހު ހއ.ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް އިފްތިތާހު ކުރެވިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އިތުރުން،...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ރިވެތި އަޚުލާގު

0
ރިވެތި އަޚްލާގެއްގެ ވެރިއެއްނަމަ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. އަމާނާތްތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އިންސާފަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. މީހުންނަށް...

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްލައްކަ 85 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ.

0
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ 185000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓުގައެވެ....

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އެންމެ 58 ވޭދަނާ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 36 ކޭސް...