ރާއްޖެ

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

އައްޑޫ މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

0
  މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަށް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން...

ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

0
  ގއ ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތައް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ނައްތާލާފައިވަނީ އެއަތޮޅު ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށާ މި ތަކެއްޗަކީ އެކިފަހަރު މަތިން ގއ.ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ...

4000 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާއިން 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

0
    ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން (އެފްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި  4،000 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް އިން 227 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ. މިލޯން އެއްބަސްވުމުގައި...

ޕައިލެޓުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭން ނިންމައިފި

0
    ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ޕައިލެޓުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މުއައްޒަފުންނަށް އުނިކުރި މުސާރަ އަންނަ މަހުންފެށިގެން ދޭންފަށާނެ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކުންފުނިން...

ޖާބިރަށް ހަމާލާދިން މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

0
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އބްދުއްލާ ޖާބިރު އއ. މަތިވެރިއަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު ޖާބިރު މަތިވެރިއަށް...

އަތޮޅު ފިހާރަތައް ކޮބައިތޯއެވެ؟

0
ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނާސިރު ވެރިކަން ދޫކުރައްވައިވަޑައި ގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ގުރާބު ތުނޑިޔާ ދިމާއިން އެއްގަން ފަޅިން ފިހާރައެއް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފިހާރައެއްވެސް ހުންނަނީ...

ގާޒީ އަލީ ނަސީރުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި!

0
ދުވަސްވީ މައްސަލައެއް ސެކްޝަންގައި ނުބާއްވަން ވެގެން ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލި ގާޒީ އަލީ ނަސީރު މަގާމު މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މަގާމަށް ދަށްކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ​ޖޭއެސްސީން މިއަދު އެގޮތަށް ނިންމީ އަލީ...

ތިނަދޫގެ މަޝްރޫއުތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ސަނީފްގެ ފާޑުކިއުން އަސްލަމަށް

0
  ގދ ތިނަދޫގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަބްދުއްލާ ސަނީފް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހަމަދު އަސްލަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިއެވެ.   ވ. ފެލިދޫގެ ރަށް ގިރުން ހައްލު...

އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

0
  މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ...

ހިޔާ ފްޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 56 ފުލުހުން ހަމަޖައްސަނީ

0
  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 56 ފުލުހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...

​ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން އަންގައިފި!

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަން އަންގައިފިއެވެ. ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން އެދިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އއ. މަތިވެރިއަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު...