ރިޕޯޓް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

އިންޑިއާގައި ބަންގީގެ އަޑު އުނދަގުލަކަށް ވުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވަނީ

ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގި ތާޅަފިލިން ގޮވާއިރު މާބޮޑަށް އަޑުގަދަކަމަށް ބުނެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކޮށް، ބޭނުމެއް ނެތް ތާޅަފިލި މިސްކިތުގެ މުންނާރުން...

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް އަނެއް ކަންތައް: ހަންކެނޑެ އާއި ސަވާހިލި، 2000 އެނދު، ތަރައްގީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ކޮންބައެއް؟ ކޮންދުވަހަކު؟

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތަރައްގީއަށް ކަރުހިއްކައިގެންފައެވެ. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަޒީފާއާއި ތަރައްގީއަށް އެދިއެދި މާޔޫސްވެފައެވެ. އެހެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް މި އިވުނީ އަނެއްކާވެސް އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ހުވަފެނީ ވާހަކައެކެވެ. ސަވާހިލި އާއި ހަންކެޑެ،...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން: ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ނިކުތަސް އޭގައި ހުރިއެއްޗެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ނުވާނެ އަދި ނެތް...

ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ނިކުތަސް، އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި އެއްޗެއް ނެތް އެއްޗަކަށް އަދި ނެތް އެއްޗެއް ހުރިއެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެ. މައްސަލައަކީ ޢުމަރު ނަސީރެއްނޫނެވެ. މައްސަލައަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު އުވާލެވުނުތާ 100 އަހަރު ފާއިތުވެ ދިއުން.

27 ރަޖަބް 1342 ވަނަ ދުވަހަކީ ފާއިތުވީ 14 ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ އަނދިރި ދުވަހެވެ. ސައްޔިދުނާ އަބޫ ބަކުރު އައްޞިއްދީޤް ރަޟިއަﷲ ޢަންހު މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާއަކަށް އިސްކުރެވުނު...

ޑރ. ޢިޔާޟު ހައްޔަރުކުރަން ޢާޡިމް ގޮވާލެއްވުން: ދީނީ ޢިލްމުވެރިން “އުލުބޭންދުން”

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު ހައްޔަރުކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރކަން ކުރައްވާ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ގޮވާލެއްވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރީ ވަރަށް...

ދިވެހިންގެ ފަޚްރުވެރި މަގޭ ދިވެހިބަސް

ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހި ވަންތަކަމުގެ އެއް ހަގީގަތެވެ. ދިވެހިބަހާ ނުލައި ދިވެހިވަންތަކަން ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ. ދިވެހި ބަހާމެދު ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ފަޚްރުވެރި ވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަނަކާއި އަމިއްލަ ބަހެއް އޮތުމަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް ދެބަސްވެވެން...

ދަރިވަރެއްގެ ނަސޭހަތް- އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޯގާތެރިވާށެވެ.

0
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައި ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރާ ކުއްޖެކެވެ. ޅަފަތުގެ ދައުރު މަދަރުސީ ހިޔަލުގެ ދަށުގައި ހޭދަކޮށް ނިންމާލާއިރު، ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް މުޖުތަމަޢަށް ނިކުންނަނީ އުއްމީދީ ހުވަފެންތަކަކާއި އެކުގައެވެ. މިއުއްމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް،...

އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން: މިޔަންމާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާ އެއްގޮތް ….؟

4
ފެންނަމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމުގައި، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާ މަނާކުރަމުން ހުއްޓުވަމުން ދާތަނެވެ. ފެންނަމުން ދަނީ މިޔަންމާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމުގައި ވެސް މުޒާހަރާކުރުން މަނާކުރަމުން ހުއްޓުވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ފެންނަމުން ދަނީ އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމާއި...

މޯދީގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ބައިމަދު މީހުންނަށް ހަމަލާދޭމީހުން ހިމާޔަތްކުރޭ!

0
އިންޑިއާގެ ބައިމަދު ޖަމާއަތްތަކުގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީ އަނިޔާކުރާ މީހުން، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކުރާކަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ބުނެފިއެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޖަމާއަތްކަމުގައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް...

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީން ބޭނުން ވަނީ ނޭޕާލާއި ސްރީލަންކާގައި ވެސް ވެރިކަން ކުރަން …؟

2
އިންޑިއާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ބޭނުންފުޅު ވަނީ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގެ އިތުރަށް އަވައްޓެރި ނޭޕާލުގައި ވެސް ބާރަތިޔާ ޖަންތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ ވެރިކަމެއް ގާއިމު ކުރުމަށްކަމަށް އިންޑިއާގެ ތުރިޕޫރާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ބިޕަލްބް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

0
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ދިން ގޮތުގައި ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ އިންޑިއާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް...

ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން: ޝައިޚް ޒައިދު

0
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން ކަމުގައި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 203 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 203 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 70 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 18 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް...