ރިޕޯޓް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-14

0
https://sandhaanu.today/15225/  އާއި ގުޅޭ.... 1707 އިން 1761 އަށް މުޣަލް އެމްޕަޔަރގެ ސިޔާސަތު އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ލާމަރްކަޒް ކުރަމުންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޖަމާއަތްތަކެއް އުފެދި ބާރުވެރިވަމުން ދިއުމެވެ....

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -13

1
https://sandhaanu.today/15108/ އާއި ގުޅޭ.. މުޣަލް ރަސްކަން އަރިއަޅާލައި ވެއްޓެމުންދާތަން ބަލަންހުރި އީރާނުގެ ނާދިރް ޝާހުވެސް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. އުތުރު އަދި ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް...

އާދަޔާ ހިލާފަށް ވިސްނުންތޫނު ރާމާމަކުނެއް ހިލަ ތޫނުކޮށްގެން ޒުލުން ނުކުންނަން މަސައްކަތްކޮށްފި

0
    ޗައިނާގެ ހެނާންސް ޕްރޮވިންސްގެ ޒުލެއްގައި އުޅޭ އާދަޔާ ހިލާފަށް ވިސްނުންތޫނު ރާމާމަކުނެއް ހިލަ ތޫނު ކޮށްގެން ޒުލުން ސަލާމާތްވާން މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ. މި ރާމާމަކުނު ހިލަ ގަނޑަކުން ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި ޖަހާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 12

0
https://sandhaanu.today/14681/ އާއި ގުޅޭ ...                                         ވަކި ސުމާރެއްނެތި...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 11

0
https://sandhaanu.today/14431/ އާއި ގުޅޭ... އައުރެންގްޒޭބްގެ މި އަމަލުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ މުޅިރަސްކަމަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަން ފެށިތަން ފެނިގެންދިޔައެވެ. ރަސްކަމުގެ އެތެރޭންނާއި ބޭރުން އުފެދިގެން އަންނަންފެށި ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންވެސް ބައިވެރިވަމުންދިޔައެވެ. ރަސްކަމުގެ އަމުރުފުޅުތައް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -10

0
https://sandhaanu.today/13766/ އާއި ގުޅޭ........ 1648 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ޑެކަންގެ ރަށްތަކާދޭތެރޭ ޝާހްޖަހާން ގެންގުޅުއްވި ތަފާތު ނުކުރުމުގެ އިޚްލާޞްތެރި ވިސްނުންފުޅު މަޑުމަޑުން ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަބަބަކީ އެސަރަހައްދުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ޝާހްޖަހާން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ރޭވުމުގައި ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވާންފެށުމެވެ....

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 9

1
https://sandhaanu.today/13480/ އާއި ގުޅޭ... ޑެކަން ސަރަހައްދު (މިހާރުގެ އަންދްރާޕްރަދޭޝް) ގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް: އަކްބަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކުގައި އެ ރަސްގެފާނު އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުންފުޅަކަށްވީ ޑެކަންސަރަހައްދުގެ އަޙުމަދުނަގަރުގައި އޮތް ނިޒާމީ ޝާހުންގެ...

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ސިޙުރުގެ ދައުރު

3
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދައްރިސުން ކިޔާދެއްވާފައިވާގޮތުގައި މޫސާގެ ފާނާއި ސުލައިމާނުގެ ފާނުގެ ޒަމާނުގައިވެސް ބޮޑުގޮތަށް ސިޙުރު ހަދާއުޅުނެވެ. މިގެނެސްދޭން އުޅެނީ ދީނީ ނަޒަރަކުން ސިޙުރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާކަށް ނޫނެވެ. އަދި އެކަންކުރާކަށް އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގާ އިލްމެއްވެސް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-8

0
https://sandhaanu.today/category/report/ އާއި ގުޅޭ.... 17 ވަނަގަރުނުގައި އަކްބަރް ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަނަށް ބަލައިލުމެއް: ސަތާރަވަނަގަރުނުފެށުމާއެކު އިތުރުތަންތަން ފަތަހަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރުވަސީލަތް ތަކާއި ޒިންމާއާއި ސިފައިންގެ ފައުޖުތަކާއި އެތައް އެތައް ކަމެއް އެތައްގުނައަކަށް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -7

0
https://sandhaanu.today/13127/  އާއި ގުޅޭ.. މާލީ އިދާރާތައްހިންގުން: މާލީ އިދާރާތައް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ މާލީ ވަޒީރެވެ. އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމަށް އިތުރު 3 ވަޒީރަކު ތިއްބަވައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ވަޒީރަކަށްވެސް ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...