އަހުމަދު ނަސީރު

180 POSTS 0 ހިޔާލުތައް

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ބޯޓްދަރުކުރަން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ޑޮލަރު ވަންނަ ދޮރެއް

0
ރާއްޖޭގައި 1970ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގ ލައިނެއް އުފެދިގެން އައުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ހެއު ބަދަލުތަކެއް ކުރިމަތިވި ސަބަބަކަށެވެ. އެމް.އެސް.އެލްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން އައި މިދެންނެވި ކުންފުނީގައި...

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...