އޯކޭ ޒާހިރު

6 POSTS 0 ހިޔާލުތައް

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓްގެ ގިނަ ގޮޅިތަކުން ކުލި ނުދައްކާތީ ގޮޅިތައް ހުސްކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފި

0
ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓް ގެ ގިނަ ގޮޅި ތަކުން ސަރުކާރަށް ކުލިނުދައްކާތީ އެގޮޅިތައް ހުސްކުރުމަށް އިކޮނަމިކު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ. އެޗް.ޑީ.ސީން ބުނި ގޮތުގައި ކުލި ނުދައްކާތީ...

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީވާން ނިންމައިފި

0
  މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ވާން ނިންމައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރަށްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ދޭންނިންމީ ދުވަސްވަރުގެ...

ޑރ. ނަޒީރާ މެދު އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ތަފާތުކޮށް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ: ޓްރައިބިއުނަލް

0
      ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަބްދުއްލާ ނަޒީރު އާއި މެދު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު(ޖޭއެސްސީ)ން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ތަފާތުކޮށް ކަމަށާ އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން...