އުމުރުން 56 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ކިޑްނީން 206 ހިލަ ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ އުމުރުން 56 އަހަރުވީ މީހެއްގެ ގުރުދާ (ކިޑްނީ)އިން އެއްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 206 ހިލަ ނަގައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރުދިންގޮތުގައި ހަ މަސްދުވަހުގެ ތަދާއި ވޭނަށްފަހު އޮޕްރޭޝަންކޮށް އެ ހިލަތައް ނެގުމުން އެ މީހާއަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަނޭވާލެވެން ފަށާފައެވެ. އޮޕްރޭޝަންކޮށް ކިޑްނީން ހިލަ ނެގުމުގެ ކުރީން އެމީހާ ދިޔައީ ތަދުކަނޑުވާ ބޭސް ކަމުންނެވެ. ބޭސް ކެއުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ތަދު ކެނޑުނުކަމަށް ވިޔަސް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމުކޮށް އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ. ތަދާއި […]

ސްރީލަންކާގައި ޕެޓްރޯލް ހުރީ ހަމައެކަނި އެމްބިއުލެންސްތަކަށް އެޅޭވަރަށް 

ސްރީލަންކާގައި މިހާރު ޕެޓްރޯލް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރީ ހަމައެކަނި އެމަޖެންސީގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް އަޅަން ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށްކަމަށް ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާ ޕެޓްރޯލަށް ޖެހުނީ ޕެޓްރޯލް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ސަރުކާރުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މާޗު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ޕެޓްރޯލް ހިފައިގެން އައިސް ތެޔޮ ބޯޓުތަކެއް ލަންކާގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ދޭނެ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވަނީ ޕެޓްރޯލަށް ޖެހިފައެވެ. ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު ޕާލަމެންޓުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ޕެޓްރޯލު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށެވެ. […]

އިންޑިއާގެ ހިންދޫން: މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި 

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހިންދޫން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނުބައި ނުލަފާ ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގެ އަވަށެއްގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފިއެވެ. ހިންދޫން ނީމެޝުގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖެހުމަށްފަހު އެ އަވަށުގެ މުސްލިމުންގެ ގޭގެއަށް ގައު އުކުކައި އަނިޔާކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަން ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހިންދޫން ގައު އުކުމުގެ ސަބަބުން 23 އަހަރުގެ ޒުވާން މުސްލިމަކު ޒަޚަމުވެފައިވެއެވެ. އުއްތަރު ޕްރްދޭޝްގައި ފުލުހުން މުސްލިމް އަންހެނަކު […]

ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ސްރީލަންކާ: ކުރިއަށް އޮތީ އަދި މާނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް 

ސްރީލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިކަމަށާއި ގައުމުގައި ޕެޓްރޯލް ހުރީ އެންމެ ދުވަހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ކަމުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ވިކްރަމަ ސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރަނިލްވިކްރަމަ ސިންހާ ގައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިހާރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ދަތި އުނދަގުލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދަނީ އެ ގައުމު 1948 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންވީ ފަހުން ކުރިމަތިވި އެންމެ […]

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިން ޔޫކްރޭން މޮޅުވެދާނެ: ނޭޓޯ 

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނާ ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިން ރަޝިއާ ބަލިކުރެވިދާނެކަމަށާއި ޔޫކްރޭން މޮޅުވެދާނެ ކަމަށް ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބާރގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫކްރޭނަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދާ ގައުމުތަކަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވީ ޔޫކްރޭނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔޫކްރޭންގެ ހަނގުރާމަ ހިނަގަމުން ދަނީ ރަޝިޔާއިން ރޭވި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަދި ލަފާކުރި ގޮތަކަށް ވެސް ނޫނެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސްޓޮލްޓެންބާރގްވިދާޅުވީ ކީވް ހިފަން ރަޝިއާއިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އަދި ކާރް ކީވްއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު ރަޝިއާ ސިފައިން މިހާރު ފަހަތަށްޖެހެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޑޮންބަސްގައި ރަޝިއާއިން ވަރުގަދަ […]

އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި ދެ ޕައިލެޓުން މަރުވެއްޖެ 

އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި ހަލާކުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި ހެލިކޮޕްޓަރުން ދަތުރުކުރި ދެ ޕައިލެޓުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޗަތީސްގަޅުގެ ރާއޭޕޫރުގެ ސްވާމީ ވިވެކަނަންދާ އެއާޕޯޓުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި  މަރުވީ ކެޕްޓަން ގޯޕާލް ކްރިޝްނާ ޕަންޑާ އާއި ކެޕްޓަން އޭޕީ ޝްރީވާސްތަވާ އެވެ.އެ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމާއެކު ލިބުނު ހާނީއްކައިގައި ވަގުތުން މަރުވިއެވެ. އަނެއް މީހާ މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚްމުވެފައެވެ. ހުކުރުވިލޭރޭ 9.10 ގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ހެލިކޮޕްޓަރ […]

އިންޑިއާގައި ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކުރަން މުސްލިމުންނަށް މަޖުބޫރުވެއްޖެ 

ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން ބަންގި ގޮވުމުގެ ކުށުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ދެ މުދިމެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައެވެ.  އެ ދެ މުދިމުން ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހިންދޫން އިންތިހާއަށް ގިނަ މުމްބައިގެ މިސްކިތްތަކުގެ ވެރިންނާއި އިމާމުންނާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަޝްވަރާކޮށްގެން މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވުމުގެ އަޑު މަޑުކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ.އެގޮތަށް ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކުރަން މުސްލިމުންގެ އިސްވެރިން ނިންމީ ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ހިންދޫން ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކުރަން މުސްލިމުންނަށް […]

އިންޑިއާގައި ބަންގީގެ އަޑު ކަނޑުވާލަނީ 

އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ތާޅަފިލި (އަޑުގަދަކުރާ)އިން ބަންގި ގޮވުން ހުއްޓުވުމަށް ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ހިންދޫން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ ބަންގި ދިނުމުގައި ތާޅަފިލި ބޭނުން ކުރުމަކީ މައިގަނޑު ހައްގެއް ނޫންކަމަށް އިލާހު އާބާދުގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުންނެވެ. ތާޅާފިލި ބޭނުން ކޮށްގެން ބަންގި ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އިލާހު އާބާދުގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައި އަޑު އެހުން ނިންމަން އިއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ބަންގި ގޮވަން ތާލަފިލި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނޭކަމަށާއި އެއީ މުހިއްމު […]

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު 4 ކުދިން ވިހައި ޑޮކްޓަރުން ހައިރާންކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރުކުދީން ވިހައި ޑޮކްޓަރުން ހައިރާންކޮށްލައިފިއެވެ.  ޕަންޖާބުގެ އަމަރުތަސަރުގެ ގްރޫ ނާނަކް ދޭވް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަންހެން މީހާ ވިހެއީ ދެ ފިރިހެން ކުދީންނާއި ދެ އަންހެން ކުދީންނެވެ. އެ ހަތަރު ކުދީންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ވިހެއުމާއެކު އެ ހަތަރު ކުދީން ގެންދިޔައީ އައިސީޔޫއަށެވެ. ބޭނުމަކީ ސިއްހީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ފަރުވާ ދިނުމެވެ. އަންހެން މީހާ ވިއްސުމުގެ ކަންތަކުގައި އުޅުނު ޑޮކްޓަރަކު ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެވަރުގެ އެހެން ކަމަކާ ދިމާނުވާކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރ ބުނި […]

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރޭންގެ ސިފައިން ޖަރުމަނުގައި ތަމްރީނު ކުރަން ފަށައިފި

ޔޫކްރޭން ސިފައިން ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ތަމްރީނުކުރަން ފަށައިފިކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ދިފާއީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔޫކްރޭންގެ ސިފައިންނަށް ތަމްރީނުދެމުން ދަނީ އެމެރިކާއިން ޔޫކްރޭނަށް ފޮނުވާ ހަތިޔާރުތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތާއި ހަނގުރާމައިގެ އެކިއެކި އުކުޅުތަކެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ފްލޮރިޑާގެ ނެޝަނަލް ގާޑުންނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވަނީ ޖަރުމަނުގައި ޔޫކްރޭން ސިފައިންނަށް ތަމްރީނުދޭ ވާހަކަ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދެމުންދާކަމަށް […]