ރާއްޖޭގެ އެހީދޭ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އައިއޭސީގެ ގުދަނަކަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފިއެވެ. އައިއޭސީއިން ބުނީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ވެއަރ ހައުސް އަކަށް ސީދާ އަމާޒުކޮށް ޔަހޫދީން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށާއި މި ހަމަލާގައި ވެއަރ ހައުސް އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ވަގުތުން ކެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 1000 ޕެކް, 2000 ރަޖާ އަދި 3000 އަންނައުނު […]

ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން  ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހިތަދޫ / ސްޕަންޖުގެ، މަރްޔަމް އަޝްފާ (29އ) އާއި ނ. ވެލިދޫ / ގުލިސްތާނުގެ، ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ (39އ) އެވެ. އެ ދެމީހުން ވެސް ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މައްސަލަައަކާ […]

އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޢިއްޒު މިރޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ  ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިރޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު އެ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނޯ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި މިރޭ 20:30 ގައި ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި މުޢިއްޒު ވަނީ މޭޔަރުގެ ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާ ހަމައަށް މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި […]

ސީޕީ ޙަމީދު ރިޓަޔާކުރައްވަނީ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ރިޓަޔާކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ މީޑިއާ ގުރޫޕަކަށް މިއަދު ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ޙަމީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ވިސްނަވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ މަހު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެ މެސެޖުގައި އޭނާ ވަނީ 2012  ވަނަ އަހަރު އޭނާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން މިއަދާ ހިސާބަށް ހިނގި ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިއަކަށް […]

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ބުނީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއައި އެ ގައުމުގެ 20 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ލަގެޖުން 4.720 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހެރޮއިންއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުންޏެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ ތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 4.720 ކިލޯ ހުރިއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު […]

ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް ޓެލެތޯނެއް ބާއްވަނީ

ފަލަސްޠީނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އާއި ދިވެހި މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ޓެލެތޯނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.  އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މި ޓެލެތޯން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 00:00 ނިޔަލަށެވެ. އައިއޭސީއިން ބުނި ގޮތުގައި މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 ގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގެ ބޭރުގައި ފަންޑް ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް އެ ރަށްރަށުން އިސް ނަގައިގެން […]

އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލަން ނާންގަން: މުޢިއްޒު

އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލަން އަންގަވާފައިނުވާނެ ކަމުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޑރ.މުޢިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ  ބައެއް ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މެޝިނަރީތައް ބާލަމުންދާ ކަމާއި އެކަން ކުރަނީ އޭނާ އަންގަވައިގެން ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލަން ނޫނީ މަޑުޖައްސާލަން ނުދަންނަވާ ކަމަށެވެ. “އަދި އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވެސް އެކަހަލަ […]

ބުރިޖުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން މެސެޖެއް ފޮނުވަނީ

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި މެސެޖެއް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ބުރިޖުގައި ދުއްވަން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލޭން ބަދަލުކުރާ އުޅަނދުތައް ދެނެގަނެ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަސޭހަތުގެ މެސެޖެއް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މެސެޖު ފޮނުވާނީ އެ އުޅަނދެއް ދުއްވި ބާރުމިން އެނގޭގޮތަށް އެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ […]

މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން 56 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން 56 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކުރި ޚަބަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ށ.ފޭދޫ / ފުރެސްހާޓް، ޙުސައިން އިޔާޒް އަޙްމަދު މުދާ ގެނެސްދޭނެކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން 56 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ […]

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރާނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ނަފްސާނީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުޢިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މި އަސާސީ ހައްގު ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނީ ހަމަޖެހޭ ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ނަފްސާނީ ފަރުވާއާއި […]