އައިޝަތު ހަސަން

355 POSTS 0 ހިޔާލުތައް

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

މިސް ޔުނިވާސް 2021: މެކްސިކޯގެ އެންޑްރިއާ މެޒާ

"މިސް ޔުނިވާސް 2021"ގެ ޝަރަފުވެރި ތާޖު މެކްސިކޯގެ ޒުވާން އެންޑްރިއާ މެޒް 26އ ހޯދައިފިއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު "މިސް ޔުނިވާސް 2020" ނުބާއްވައެވެ. އެންމެ ފަހުން 2019ގައި ބޭއްވި މިސް ޔުނިވާސްގެ...

ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތައް މާލޭ ސިޓީގެ އައު މޭޔަރު ޑރ. މުޢިއްޒު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

ފަލަސްތީނަށް އިޒުރޭލުން ދެމުންގެންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތައް މާލޭ ސިޓީގެ އައު މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުށްވެރިކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޑރ. މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި...

މިއަދުގެ 560 ކޭސްތަކާއެކު އިތުރު 741 ކޭސް!

މިއަދު ފެނުން ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފާއިތުވެދިޔަ 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި 560 ކޭސްއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 156 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 25 މީހަކު ފައްސިވެފައި...