އިސްރާޢީލުން ބޭނުންވާ ސުލްޙައަށް ޙަމާސްއިން އެއްބަސްކުރުވުން

އިސްރާއީލުން ގައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ފަނާކުރަނިވި ޣައިރުގާނޫނީހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލާން އެގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ތަކަކަށް އަވަހަށް އެއްބަސްކުރުވަން އެމެރިކާއިން ބޭނުމެވެ. އަދި ޙަމާސް އިން ހިފާއްޓާފައި ތިބި ރަހީނުން އަވަހަށް ދޫކޮށްލުމަށެވެ. މިކަމަށް ސަޕޯޓްހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބްލިންކަން މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގައި ރިޔާޒުގައި ހުރެ އެކަމަށް ބާރުއަޅަމުން ގެންދާކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން ޚަބަރު ދީފިއެވެ. ސަޢޫދީ އެރޭބިޔާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދުނިޔޭގެ އިކްނޯމިކް ފޯރަމްގެ ތެރޭގައި ސަޢޫދީގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ބްލިންކަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހުށައަޅާފައިވަނީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ލުއިތަކެއް ކަމަށާއި މިފުރުސަތު ނަގާނުލުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް މިހާރު އޮތް […]

ސިފައިންގެ ”އައްޑަނަ މަޖައްލާ“ ގެ 35 ވަނަ ޢަދަދު ނެރެދެއްވައިފި 

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން އަހަރަކު ދެފަހަރު ނެރެމުން އަންނަ ”އައްޑަނަ މަޖައްލާ“ ގެ 35 ވަނަ ޢަދަދު ނެރެދެއްވައިފިއެވެ. އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ 35 ވަނަ ޢަދަދު ނެރެދެއްވާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަޚުރުވެރި 132 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ދިދައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި މަޖައްލާ ނެރެދެއްވީ ދިފާޢީ ވަޒީރު، އޮނަރަބަލް ޣައްސާން މައުމޫންއެވެ. އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މިފަހަރުގެ ޢަދަދުގެ ކަވަރ […]

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރީ ހެޔޮ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން: އުޝާމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރީ ހެޔޮ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ މިހާރު ދެމުން އަންނަ 2,000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ދޭން ނިންމިކަން ހާމަކޮށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ވަނީ އެކަމާބެހޭ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރައްވައިފައެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އެލަވަންސާ ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ 4 އަހަރު ކުރިން ދަނގެތީ ދާއިރާގެ […]

ޖަރުމަނުން ދަރުކޮށަން ވަލަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖެ    

އަންނަ ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުކުރުމުގެ ވަސީލަތެއް ހޯދުމަށް ޔުރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ރަޝިޔާގެ ގޭސް ސްޓޯރޭޖް މިހާރުވެސް ހުރީ 91.4 އިން ސައްތަ ފުރިފައިކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބިޔަ ގޭސް ކުންފުނި ގަޒްޕްރޯމުން ބުނެފިއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ގޭސް ލިބުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.  އެނަރޖީ މޮނިޓަރުން ހާމަކުރާގޮތުގައި ޔޫރަޕްގައި ގޭހުގެ ސްޓޯރޭޖްތައްވެސްހުރީ 70 އިން ސައްތަ ފުރިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގެގޭބިސީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގޭހުގެ އަގު 480 ޔޫރޯއަށް […]

​މިރޭ 3 ޖަހަންދެން ހއ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި! ​

​ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. ​މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ގަޑިއަކު 22 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި […]

ހިޔާ ފްލެޓް: ކުލި ނަގާނީ ޑިސެމްބަރަށް ފަހު!

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ​ތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރު ތިން މަސް ދުވަސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ފްލެޓްތަކަށް ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަހުގައި ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ​ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މައްސަލަ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ތިން މަސް ތެރޭގައި ނުނިންމޭނެ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް އައުމުން އެކަމާ ގުޅޭ […]

ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ގަޑި ލަސްކޮށްފި

 މިއަދު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮށިތައް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކޮށް އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.     މިފޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 50ހެއްހާ ފޮށި ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ފޮށިތައް 18:45ގެ ކުރިން ބަންދުކުރާނޭ ކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ވެއެވެ.      ފޮށި ބަންދުކުރާ ގަޑި އެންމެ ބޮޑަށް ލަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ތ.ވިލުފުށި-1 އަދި ތ.ވިލުފުށި-2 މި ދެ ފޮށްޓެވެ. […]

ކޯވިޑް19- މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 132 ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 132 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 54 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 22 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 56 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 25,436 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 3,084 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު 82 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ . މިހާތަނަށް ރާއްޖެ […]

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 138!ވޭދަނަ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 44 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 6 މީހަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކުން 4 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 84 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 25,191 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 3,101 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު 88 ފަރާތަކަށް ދަނީ […]

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ސަރުކާރު ތަކުން ޑިޖިޓަލް ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި.

މިފަހަކަށް އައިސް ކޮވިޑް 19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޤައުމުތަކަކުން ދަނީ އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންނެވެ. މިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން ހިމެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ އަދި އާންމުންނަށް އަންގައި ދެމުން ދަނީ މި ކަމަކީ ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ޑިޖިޓަލް ޕާސްޕޯޓް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ޤައުމުތަކުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ޤައުމަކީ ޑެންމާކެވެ. މިގޮތުން ޑެންމާކް […]