“ބައިސްކަލެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހުނަސް ހަމަސް ދުވަސް، ތަންކޮޅެއް މަދެއް ނޫންތޯ؟”- އަލްހާން ފަހުމީ

28

ސަރުކާރުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ސްޕީޑް އަވަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އަލްހާން ފަހުމީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްހާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

https://twitter.com/AlhanFahmy/status/1348540317385990144?s=19

އަލްހާންގެ ޓްވީޓް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށެވެ. މި ޓްވީޓުގައި އަލްހާން ވަނީ މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ޓެގު ކޮށްފައެވެ.

“ބައިސްކަލެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހުނަސް ހަމަސް ދުވަސް، ތަންކޮޅެއް މަދެއް ނޫންތޯ؟” އަލްހާންގެ ޓްވީޓުގައި މަލަމާތުގެ ރާގަކަށް އިތުރަށް ލިޔެފައިވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރީއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަށް ލަސްވެގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މި ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ނަހުލާއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަށް ބައެއް މީހުން ކުރަމުންދެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ