އަލްމާ ބޯޓް ސަލާމަތްކޮށްގެން މާމެންދޫ އަށް ގެންގޮސި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
އަލްމާ ބޯޓް ސަލާމަތްކޮށްގެން މާމެންދޫ އަށް ގެންގޮސި

 

ހުވަދޫ ކަނޑުން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ކަނޑުގަދަވެ ހާލުގައި ޖެހުނު “އަލްމާ” ބޯޓު ގއ މާމެންދޫއަށް ގެންގޮސްސިއެވެ.

ބޯޓު މާމެންދޫ އަށް ގެންދިޔައީ  އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ބޯޓް ހާލުގައި ޖެހި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުރު 13:45 ހާއިރުއެވެ.

ފަސް ދިވެހިންނާއި ތިން ބިދޭސީން  މި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަގަޅު ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްން ބުނެއެވެ.

މި ބޯޓު، މާމެންދޫ ބަނދަރަށް ވެއްދީ ރޭގެ 9:30 ހާއިރު ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން، ބޯޓު އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

 

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް