ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް: ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާލުންތަކެއް ބާއްވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރުކަށި ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް އެއަށް ބެލުމެއްނެތި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޮޑެތި އެއްވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެ ހިނގާލުންތައް ބާއްވާފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައެވެ.

އޭޝިއާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުރަށް ޔޫރަޕުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އަންހެނުންނަށް ދެވޭ އަނިޔާތައް ހުއްޓުމަށް އެދި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައި ވާ ކޮވިޑް-19ގެ މުސީބާތުގެ ސަބަބުން ހާލުގަ ޖެހިފައިވާ ގިނަ އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްވެސް ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

 

Loading

One Response

  1. ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ދުވަހެއް ކަމުގައި ބަލަމާހިނގާށެވެ. ވަކި ވާކަމެއް ހަމަ ހަރާމް. އަންހެނުން ރޭޕުކުރުމާއި ރޭޕުކޮށްފާ މެރުމާއި އިއްފަތްފޭރިގަތުމާއި ވިއްކުމާއި ދެން މިހެންގޮސް ބައިވަރު ޖަރީމާތަކެވެ. މީހުން އިސްލާޙުވާންވީއެވެ. ފައިސާ ދީގެން ހިންގޭ އެންޖީއޯ ތަކުން ޙަރާމް ވާނެ މާ މޮޅެއް.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް