އިރާން އާއި އެމެރިކާ ގެ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އަޑު އެހުމެއް ބާއްވައިފި.

23

ޔޫ.އެން ގެ އެންމެ އިސް ކޯޓުން، އިރާން އާއި އެމެރިކާ ގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ފައިވާ ހަމަނުޖެހުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޑު އެހުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން މި އަޑު އެހުން ބާއްވައިފައި ވަނީ މި ބުދަ ދުވަހު ގައެވެ. މިގޮތުން މިމައްސަލައިގައި މިކޯޓަށް އެންމެ ފުރަތަަމަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގައި އިރާނުްގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ޓެހްރަން އިން، އެމެރިކާ ގެ ވޮޝިންޓަން އާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވޮޝިންޓަން އިން ވަނީ މި ތުހުމަތު ދޮގު ކޮށް އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ