އާމީނިއާއިން ހިފާފައިވާ އިތުރު 13 އަވަށް އާޒަރުބައިޖާނުން މިނިވަންކޮށްފި

13

އާޒަރުބައިޖާނުގެ ޖަބްރަޔިލް ސަރަހައްދުގައިވާ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން އާމީނިއާއިން ހިފާފައިވާ އިތުރު 13 އަވަށް އާޒަރުބައިޖާނުން މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. 

މިކަން އިއުލާންކުރީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ކުރެއްވި ތްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި އެކުލަވާލެވުނު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމާއި އަރުމީނިއާއަިން ޚިލާފުވެ، އާޒަރުބައިޖާންގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަރުހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ