އާމީނިއާއިން ހިފާފައިވާ އިތުރު 13 އަވަށް އާޒަރުބައިޖާނުން މިނިވަންކޮށްފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އާޒަރުބައިޖާނުގެ ޖަބްރަޔިލް ސަރަހައްދުގައިވާ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން އާމީނިއާއިން ހިފާފައިވާ އިތުރު 13 އަވަށް އާޒަރުބައިޖާނުން މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. 

މިކަން އިއުލާންކުރީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ކުރެއްވި ތްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި އެކުލަވާލެވުނު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމާއި އަރުމީނިއާއަިން ޚިލާފުވެ، އާޒަރުބައިޖާންގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަރުހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް