އިންޓަރމިލާންގެ ޓީ-ޝާޓުތައް ސްޕޮންސަރކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސްއާއެކު ކުރިއަށްދަނީ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް، އިންޓަރ މިލާންގެ ޓީޝާޓުތަކުގެ މައި ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިންޓަރމިލާނުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެކަމާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކެވެ. 

ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސްއާއި، އިންޓަރމިލާނާ ދެމެދު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކުގައި މިޑްފީލްޑަރ ހަކަން ޗަލްހަނޯލޫގެ ބޮޑު ބައިވެރިވުމެއް ވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް