އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

77

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ މި ނަމުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ވަނީ ކައުންސިލްގެ ފޭަސްބުކް ޕޭޖުގައި ޝާޢިޢު ކޮށްފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލްގެ މި ޕޭޖުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އަދި 31 އޯގަސްޓްގެ 14:00 ގެ ކުރިން ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ފޮނުވުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މި މުބާރާތް ފަށާ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ފެށުމުގެ 5 ދުވަހުގެ ކުރިން އެންގޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އިހަވަންދޫއަކީ އަބަދުވެސް ކުޅިވަރުގެ ފޯރި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގަދަ ރަށެކެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ