މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއް ހިނގާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1547

 

 

މާލޭ ސިޓީގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ މަގުމަތީ ބާއްވާފައި އޮތް ގާޑިއަލެއްގައި ޖެހިގެންކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ރޭ 10:00 ޖެހިއިރު ކަމަށާ  އކްސިޑެންޓްގައި މަރުވެފައިވަނީ  އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ސައިކަލްގެ ފަހަތުގައި އިންމީހާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.  އޭނާ މަރުވީ ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިންމީހާ އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުނުކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

1 ހިޔާލު

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ