ކޮވިޑް19: ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު މިއަދުވެސް އިތުރުވެއްޖެ!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ވޭތިވެދިޔަ 24 ގަޑި އިރު، 766 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 171 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށަަކުން 1މީހަކުވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 571 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 34,134 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 8,261 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު

205 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 82 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 25,782 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް