ބިދޭސީން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

106

މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އެ މީހުން ފައްސާލައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި 200 އެއްހާ ބިދޭސީން މިއަދު ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް އެއްވެފައިވަނީ އެ މީހުނަށް މުސާރަ ނުދީ އެތައް މަސްތަކެއްވުމާއި އެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

އެއްވި ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީންގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެވެ.

ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް އައިސް ތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމުން އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ބިދޭސީން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ބިދޭސީންނާ އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގާފައި ނުވާއިރު އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ