ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 166 ވޭދަނަ!

50

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 166 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 52 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 11 މީހަކާއި ސަފާރިތަކުންވެސް 11 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 91 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 23,403 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 2,712 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު

98 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 66 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 20,618 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ