ތައިލޭންޑުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި

124

ބޭންކޮކްގައި ހުންނަ ގްރޭންޑް ޕެލަސް ކައިރިޔަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ވަނީ އެ ގައުމުގެ ރަސްކަން އަލުން ގާއިމު ކުރުމަށާއި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓިވިސްޓު ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.

މި މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުންވަނީ ކަރުނަ ގޭހާއި ވޯޓާރ ކެނަން ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގްރޭންޑް ޕެލަސް ކުރިމަތީގައި އަޅާފައި ހުރި ބެރިކޭޑްތައް ވައްޓާލުމުން ފުލުހުންވަނީ އެމީހުންނާއި ރިއޮޓްގިޔާރުގައި ކުރިމަތިލާފައެވެ. އަދި ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ ފަޔާރ ކްރެކާ އުކާފައެވެ. މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފާސްހިސާބެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ