ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިން ކޯހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ހަސަން އިރުޝާދު!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި 32 ވަނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިން ކޯހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ހަސަން އިރުޝާދެވެ.

ކޯހުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ހަސަން އިރުޝާދު ވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކްސަލެންސް އެވޯޑް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. މި އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައުޓްޑޯ މާއްދާތަކުންނާއި އާނެއްލާ ސްކޮޑުންވެސް އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް ހަސަން އިރުޝާދުއެވެ.

​މިރޭ ދ. ވާނީގައި ބޭއްވި 32 ވަނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވި ހިނގާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 84 ފުލުހަކުވަނީ ދަސްވެނިވެފައެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކޮޑްތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށާއި އެންމެ މޮޅު ސްކޮޑަށްވަނީ ޝީލްޑާއި ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލްކޮށްފައެވެ. ކޯހުން އެންމެ މޮޅު ސްކޮޑަކަށް ހޮވުނީ ރަންވިއްކާ ސްކޮޑެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް