ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ރޮނގުދެމި މަސްއައިނެއް ވަދެއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު ރޮނގުދެމި މަސް އައިނެއް މިއަދު ހަވީރު އެރަށު ރައްޔަތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ހިފައި ފިއެވެ.

މަސްއައިން ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ އަލަށް ކޮންނަމުންދާ އެރަށު އިރު އުތުރު ކަނޑިންމައިންނެވެ. މިމަސްއައިން ފަޅުތެރޭގައި އުޅޭކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވުނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއް ގައެވެ. ރައްޔަތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ކުރި މަސައްކަތުން މިމަސްއައިނުން ސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ މަސް ވަނީ ހިފާފައެވެ.

މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކާށިދޫގެ ފަޅަށް ވަން މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަސްއައިނެވެ.

 

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް