ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި!

354

މާލެ ސަރަހައްދުގައި​ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ބަދަލްތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްތަކާއި ޕާކްތައް އަދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފައެވެ. މީގެ ކުރިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޕާކްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކިވަގުތުތަކެއްގައި އޮތެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއިއެކު ހުރިހާ ޕާކްތަކެއް ވަނީ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރަށް އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ޢަދި ހަމައެހެންމެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓައިލުމަށް އަންގާފައި އޮތް އެންގުން އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކަސްރަތުތައް ފިޔަވައި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ​ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މިރޭ އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުނު އެންގުމުގައި ވަނީ އެއްފަހަރާ ފަސް މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެއުޅުން ހުއްޓާލުމަށްވެސް އަންގާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ