އިންޑިއާގެ ސިފައިން ފެބުރުއަރީ މަހު ކަޝްމީރުގެ ހަ މީހުން ޝަހީދު ކުރި: ކަޝްމީރު މީޑިއާ

70

އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ކަޝްމީރުގެ އެއްވެސްކުށެއްނެތް ހަ މީހުން ފެބުރުއަީމަހު ޝަހީދުކޮށްލާފައި ވާކަމަށް ކަޝްމީރުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކަޝްމީރު މީޑިއާ ސާވިސް (ކޭއެމްއެސް)އިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ހަ މީހުން ޝަހީދުކުރުމުގެ އިތުރަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ފެބުރުއަރީ މަހު ފަސްމީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ. އަދި 63 ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމުންނަކީ އަބަދުވެސް އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ބަރުދާސްތު ކުރަމުންދާ ބައެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމުންނަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބެމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސުލްހައާއި އަމާންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާއިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު އެމެރިކާއިން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އަދި ވާހަކަދައްކައިގެން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ އެތައް ފަހަރަކު ގޮވާލާފައެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމަކީ އެމެރިކާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކަމަށް ވެސް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ