ބާރަށުން އިތުރު ހަތަރު މީހަަކު ފައްސިވެއްޖެ!

81

ހއ. ބާރަށުން އިތުރު ހަތަރު މީހަަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށުން މިއަދު ފައްސިވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާ އެރަށުން ފައްސިވި ނުވަ މީހަކާއި ގާތުން އެއްތާވި ހަތަރު މީހެކެވެ.

ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވި 4 މީހުން ފައްސި ވެފައިވާއިރު އެ ފަރާތްތަކާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައްދަލުވެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ބާރަށުން ފަހުން މި ފައްސިވި 4 މީހުންންކީވެސް އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔެކެވެ.

ބާރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔަގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށްވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެވެ. މި ހަތަރު މީހުންނާއި އެކު އެރަށުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް ވަނީ އަރާފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ