ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 196 ވޭދަނަ!

125

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 196 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 12 މީހަކާއި ސަފާރީ އަކުން 2 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 178 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 19,793އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 2,475 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 179 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 62 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 17,249މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ