"އެކްސް-ގަދަހިފުން" ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބީ.ޖީ ވައިސް ވަހީދު ބައްލަވާލައްވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓްރަލް އޭރިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ’އެމްސީބީސީ-06″ ގެ ފައިނަލް އެކްސަރސައިޒް ކަމަށްވާ ”އެކްސް-ގަދަހިފުން“ ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދު ބައްލަވާލަައްވައިފިއެވެ.

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މެރިން ކޯގެ ޓްރެއިންންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި އެކްސަރސައިޒް ބައްލަވާލައްވަން ބޖ.ވައިސް ވަހީދާއިއެކު ސީއެސްއެމް އަދްނާން އަލީވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދަކީ މިވަގުތު ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މެރިންކޯގެ ކޮމަޑެންޓުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއެވެ. މެރިންކޯގެ ސިފައިންނަކީ ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ދެވޭ ބައެކެވެ. މިފަދަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި އެކްސަރސައިޒްތަކާއި ޑްރިލްތައް ދޭތެރެއަކުން ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް