ރަނުގެ އަގު ދަށަށް ދަނީ ކީއްވެ؟

Facebook
Twitter
WhatsApp
ރަނުގެ އަގު ދަށަށް ދަނީ ކީއްވެ؟

2020 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިގޮތަކަށް ރަނުގެ އަގު މައްޗަށް އެރުމަށް ފަހު ސެންޓްރަލް ބޭންކުތަކުން ރަން ގަތުން މަދުވުމާއިއެކު މިހާރު އަނެއްކައިވެސް ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާއިގުޅިގެން ރަނުގެ ޑިމާންޑު ދަށަށްގޮސް ރަނުގެ އަގު މިހާރު މިވަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދަށްވެފައެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަނުގެ އައުންސެއްގެ އަގަކީ 2070$ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 19 ހިސާބުގައި ރަނުގެ އަގަކީ އައުންސެއްގެ އަގަކީ 1770$ އެވެ. މިއީ މިއަހަރު ފެށުނުއިރަައި އަޅާބަލާއިރު 6 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް