މަންޓާ އެއާގެ ސީ ޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މަންޓާ އެއާގެ ސީ ޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ސީ ޕްލޭން ވެއްޓިފައިވަނީ މާލެއަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭންގެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ސީޕްލޭންގައި ނުވަ މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެއީ ހަފަސެންޖަރުންނާއި ތިން ކްރޫންނެ. މީގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ކޮނޑުހުޅު ނައްޓާލާފައިވެއެވެ. އަދި އިތުރު މީހެއްގެ ކޮނޑަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ.

މިހާރު ސިފައިން ދަނީ ސީޕްލޭނުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ލަގެޖްތައް ރިކަވާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސީޕްލޭނުން ދަތުރުކުރި އެންމެން މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު މާލެއަށް ޖައްސަން ހުރި ސީޕްލޭންތައް ވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް ޑައިވާޓްކޮށްފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް