ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 120 ވޭދަނަ!

11

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 120 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 8 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 10 މީހަކާއި ސަފާރީ ތަކުން 3 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 99 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ, 17,507 އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 2,302 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 206 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 56 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 15,142 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ