ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 186 ވޭދަނަ!

21

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 186 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 14 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 10 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 162 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ, 17,387އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 2,243 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 211 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 56 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 15,081 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ