ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 126 ވޭދަނަ!

7

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 126 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 19 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 9 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 98 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 16,909 އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 2,075 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 204 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 55 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 14,772 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ