އައްޑޫސިޓީ މޮނީޓަރިންގަށް ލައިފި!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވުމުން އެ ސިޓީއަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

​އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫން މިއަދު ފައްސިވެފައި ވަނީ، ހިތަދޫ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ފުރަތަމަ މޮނިޓަރިންގ އަށްލާފައިވަނީ ހިތަދޫ އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކުރި އިއުލާންގައި ވަނީ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީ ކަރަންޓީން އަށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހިތަދޫގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ އިން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ހުޅުމީދޫއިން 18 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާއިރު، އެ އަވަށްވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ގައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް