ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 134 ވޭދަނަ!

8

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 134 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 9 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 13 މީހަކާއި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކުން އެކަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 110 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިއަދުގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 16,410 އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1,930 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 178 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 54 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 14,419މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ