ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފަހުން މެލޭޝިޔާ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ލޮކްޑައުން އަކަށް.

29

ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް މެލޭޝިޔާ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އެބަ ދެއެވެ. މެލޭޝިޔާ ގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ މެލޭ ލެއިލް ނޫހުގައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެޤައުމު އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާ، އެކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވާފައެވެ.  މިގޮތުން، ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ އަށް ފަހު ޤައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ