ހއ. މުރައިދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކޮށްފި!

7

ހއ. މުރައިދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކޮށްފައިވަނީ އެރަށުން މީގެ ކުރިން ކުރިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ، ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހަކު 3 މަސް ނުވަނީސް އަލުން ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެރަށުން ފައްސިވެފައިވާ އެ މީހާ އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހެކެވެ. އޭރު އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި ބަލިން އޭނާ ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުވެފައެވެ.

​މުރައިދޫއަށް އަރާ ފޭބުން މަނާ ކޮށްފައިވާކަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެރަށު ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

​މިހާރު އެރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅުން އަންނަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހާއާއި ގާތުން ބައްދަލުވެފައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

​އިއްޔެ އެރަށުން ފައްސިވެފައިވާ މީހާ އެރަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެވޭ އެއްފަހަރު ފައްސިވެފައިވާ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވާ ފަހުން ތިން މަސް ނުވާނަމަ އިތުރު ރަށަކަށް ދާން ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ