118 މީހަކު ފައްސިވެ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގައި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން މައްޗަށް!

13

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 118 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 21 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުން 10 ވަނީ މީހަކު ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 87 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 15,614 އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1,492 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 142 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 51 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 14,064 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ