ރަށްރަށުން މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި ދެން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ރަށްރަށުން މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި ދެން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނުނަގާ ދެވޭނެ ކަމަށް އަދި އެކަމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ކޮވިޑް 19 ގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަބްދުލްޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަަށް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދައެއް ނަގަން ނުޖެހުމާއި، ސްކޫލްތަށް ހުޅުވުމާއި، ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފަތިހު ފަހަކުން ރޭގަނޑު ދިހައަކަށް ހުޅުވާފައި މިހާރު ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިމް ތަކާއި ބޯކޮށާ ތަންތަނާއި ސެލޫންތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި ފަތިހު 5 ކުން ރޭގަނޑު އެގާރަ އަށް ބޭރުގައި އުޅުވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުންގެ މިހާރު ވަނީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ލުއިތަކެއް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް