ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

8

މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކ.ތުލުސްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ، ފާތިމަތު އުލްފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އާއިލާގެ ފަރާތުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކުއްޖާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނުއެވެ. ހެނދުނު ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔަފަހުން އަދި އެކުއްޖާގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ.

މިކުއްޖާ ވަނީ ފިރިހެނަކު ބްލެކްމެއިލް ކޮށްގެން ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ޢާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. މިހާރު މިމައްސަލަ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. މިކުއްޖާގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ 7835785 ނުވަތަ 7880282 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ