އޮޅުވެލި ރިޒޯޓުގެ 20 މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ!

29

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ވަނީ މިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖެއިން 50 މީހަކު ކޯވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 28 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ރިޒޯޓްތަކުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 3 ކޭހެއް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން ފެނުނު އިރު، މާލެއިންވަނީ 19 ކޭސް ފެނިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރތައް ހުޅުވާލާ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންވަނީ ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ