ސޯޅަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

47

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 16 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 23 ގައެވެ.

އަލަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ކައުންސިލް އިންތިހާބުން ޖުމްލަ 99 ފަރާތެއް ވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރު ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަގޮތުން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ހަ އެމްޑީޕީގެ ހަ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕީޕީއެމް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވެސް އިލެކްޝަންސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 10 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައަކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ހަ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިންތިހާބުގައި މިވަގުތު ތިބީ 2،297 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ 1،779 ފަރާތެކެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ