ޒިމްބާބުވޭގެ މުއްސަނދިން އޮޑިޓްކުރަން އެގައުމުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

72

ޒިމްބާބުވޭގެ މުއްސަނދިން އޮޑިޓްކޮށް، އެމީހުންނަށް ފައިސާ ލިބުނު ގޮތް ހާމަ ނުކުރެވޭ ނަމަ އެމީހުންގެ މުދާ ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޒިމްބާބުވޭގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޗެއާމަން ޖަސްޓިސް ލޮއިސް މަޓަންޑާ މޮޔޯ ވިދާޅުވީ، އެގައުމުން ވަނީ މުއްސަނދިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އޮޑިޓް ކުރަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އެމީހުން މުއްސަނދިވުމަށް ކުރި މަސައްކަތާއި އެ ފައިސާއިން އެމީހުން އެއްކުރި މުދަލާ އެއްވަރު ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިމްބާބުވޭއިން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ އެގައުމުގެ އިގުތިސާދު ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭ ދަށް ނުވާ މިންވަރަކަށް މިހާރު ދަށްވެ، ކޮރަޕްޝަނާއި ފެންވަރު ދަށް ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ